Zápis jména dítěte do matriky

Jméno dítěte narozeného v České republice potřeba zapsat do matriky v knize narození, pak může být vydán rodný list a jméno může být užíváno v dalších dokladech. Zabývá se tím zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Zapsáno může být jedno jméno nebo dvě, která ale nesmí být stejná. Není přípustné, aby osobě mužského pohlaví bylo dáno jméno ženské a naopak a aby bylo dáno dítěti jméno neosobní (označení věcí, dnů apod.), anebo jméno, které má žijící sourozenec. Zápis jmen zkomolených, zdrobnělých nebo domáckých nelze připustit. Naše zákonné směrnice nevylučují zápis jména cizího. Zapisuje se v podobě co nejvíce vystihující výslovnostní podobu. U jmen s dlouhými samohláskami (Fátima) lze připustit aby byla zapsána v krátké podobě (Fatima). Zákonné směrnice nevylučují ani přímý zápis cizojazyčné podoby jména (anglické, francouzské, ......) např.: Džamíla = Jameela. Podrobné informace o možnosti zápisu cizího jména lze získat na každé matrice, kde lze také zjistit, zda jde vybrané jméno zapsat přímo nebo je nutno je ověřit.

Matriky se řídí knihou paní Miloslavy Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat?", ve které se v zadní části nachází seznam cizojazyčných jmen, které lze zapsat do matriky bez ověření. Pozor - kniha měla několik vydání a seznam se postupně rozšiřuje. Je možné, že na matrice budou mít starší vydání, kde se vámi vybrané jméno nenachází, při jednání s matrikou je vhodné mít knihu sebou. Matrika také bere ohled na to, zda již takové jméno někdo v ČR užívá. Seznam užívaných jmen lze nalézt na stránkách Ministertva vnitra, konkrétně zde. Pokud se jméno v seznamu nachází, matrika pravděpodobně nebude mít problém jméno Vašemu dítěti zapsat.

Pokud se jméno nenachází v knize ani v seznamu používaných jmen, je nutné napsat paní Knappové (znalkyně v oboru jmen), aby Vámi vybrané jméno (za poplatek cca 600 Kč) ověřila. Žádost o ověření zašlete na adresu:

PhDr. Miloslava Knappová, CSc
Kubánské náměstí 1322/17
100 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: 271 733 481

Další možností je nechat jméno ověřit na velvyslanectví jednoho z rodičů, které vystaví potvrzení pro matriku, že dané jméno skutečně existuje a používá se (je dobré, aby zároveň uvedli, zda se jedná o jméno mužské nebo ženské).