Přijetí islámu - šaháda

Přijmout Islám je velmi lehké. Stačí s upřímným srdcem pronést slova vyznání víry - šaháda:


Ašhadu an lá 'iláha 'illa 'l-láh wa ašhadu 'anna muhammadan rasúlu 'l-láh

"Vyznávám, že není boha kromě Boha, vyznávám, že Muhammad je posel Boží."


Slova vyznání víry musí být pronesena upřímě, s čistým záměrem v srdci. Pokud vás někdo, například váš příbuzný, přinutil přijmout islám násilím, považuje se takové vyznání víry za neplatné.
Před pronesením šahády by se měl člověk kompletně vykoupat a samotnou šahádu pronášet alespoň před svěma svědky.
Pokud jste se nenaučili text šahády nazpaměť, je možné opakovat slova po druhém muslimovi.
Šahádu je vhodné pronést přímo v některé mešitě, najdete tam slavnostnější atmosféru a muslimy, kteří Vás mezi sebe velmi rádi přijmou. Můžete do začátků dostat nějakou literaturu a také Vám na požádání vystaví certifikát o přijetí Islámu.