Islámská svatba

Islámská svatba probíhá za splnění několika podmínek:

- pokud je ženichem muslim, nevěstou může být křesťanka, židovka a nebo muslimka,

- pokud je nevěstou muslimka, ženichem může být pouze muslim,

- nevěsta je při svatbě zastupována zástupcem (walí), což je mužský muslimský příbuzný z její rodiny, pokud nikoho takového nemá, pak někdo z představitelů muslimů nebo jakýkoliv jiný muslim,

-svatba probíhá za přítomnosti dvou svědků, muslimů,

- svatba nemusí probíhat v mešitě, pokud však zde chcete vystavit potvrzení, připravte se na to, že můžete být požádáni o doložení některých skutečností, jako např. potvrzení o vyznání snoubenců (křestní list, potvrzení o šahádě), potvrzení o rozvodu, provedení islámského obřadu až poté, co proběhl oficiální obřad na úřadě a podobně. Tyto podmínky se odvíjejí od konkrétní situace a je potřeba informovat se v mešitě předem, za jakých podmínek oddávají.

Svatba v mešitě v ČR není platná před úřady.