Níže uvedené knihy a mnoho dalších v různých jazycích je možné si koupit nebo zapůjčit v knihovně brněnské mešity na Vídeňské ulici nebo v Islámském centru v Praze na ulici Blatské nebo Politických vězňů, viz otevírací hodiny. Lépe je předem se domluvit e-mailem nebo po telefonu. Některé z nich si také můžete zakoupit na www.islamskeknihy.cz.


Islámské knihy

09.11.2019 22:19

Suhaib Hasan, Proč se modlíme?

ISBN: 978-80-87636-01-5, počet stran: 31, vazba: brožovaná, vydáno: Muslimská obec v Praze, 2013, dostupnost: Muslimská obec v Praze Brožura seznamující čtenáře s modlitbou v islámu, která je povinností každého muslima. Doplněno o tématické citace z Koránu.

—————

09.11.2019 22:08

Džafar Šejch Idrís, Pilíře víry

ISBN: 978-80-87636-02-2 počet stran: 36 vazba: brožovaná vydáno: Muslimská obec v Praze, 2013 přibližná cena: Kč 69,- dostupnost: Muslimská obec v Praze Pilíře víry, ímán, o kterých se v četných verších zmiňuje Korán i výroky proroka Muhammada, mír s ním, jsou tyto: víra v Alláha, v Jeho...

—————

09.11.2019 22:00

Sayed Abdula´la Maudoodi, Úvod k porozumění Koránu

ISBN: 978-80-87636-00-8 počet stran: 37 vazba: brožovaná vydáno: Muslimská obec v Praze, 2013 přibližná cena: Kč 69,- dostupnost: Muslimská obec v Praze Tento úvod k porozumění Koránu byl napsán ze dvou důvodů. Za prvé chtěl autor čtenáře obeznámit s jistými fakty, jež by měli chápat od...

—————

01.12.2013 07:11

Ivana Hrdličková, Islámské finance jako alternativa

ISBN: 978-80-902419-5-4 počet stran: 176 vazba: brožovaná vydáno: A. M. S., 2013 přibližná cena: Kč 269,- dostupnost: www.islamskeknihy.cz S rostoucím počtem obyvatel islámského vyznání, velkou migrací obyvatel do nebo ze zemí s islámskou právní kulturou a díky rozvoji mezinárodního...

—————

25.09.2012 23:47

Ahmed Hemaya, Islám - hluboké nahlédnutí

ISBN: 978-80-904373-2-6, EAN: 9788090437326, formát: 21 x 15 cm, česky, počet stran: 364, vazba: brožovaná, vydáno: Muslimská obec v Praze, 2012, přibližná cena: Kč 200,- dostupnost: v Islámské nadaci Tato kniha objektivně představuje islám tak, jak jej chápou „tradiční imámové“,a...

—————

20.08.2012 19:44

Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, Základy tauhídu, islámský koncept Boha

ISBN: 978-80-904373-3-3 počet stran: 147, vazba: brožovaná, vydáno: Ústředí muslimských obcí, 2012, dostupnost: v Islámské nadaci Povinná četba pro všechny, kdo si přejí správně pochopit náboženství islámu. Základy tauhídu vám zevrubně objasní, co islám míní pod výrokem "Jediný Bůh!" Na...

—————

29.04.2012 06:31

Ibn al-Qajjím Džawzíja, Cesta duše po smrti

ISBN: 978-80-7021-925-6 formát:23 x 15,5 cm, česky, počet stran: 32, vazba: brožovaná, vydáno: A.M.S. trading s.r.o., 2011, přibližná cena: Kč 60,- dostupnost: www.islamskeknihy.cz. Výtah z knihy Kitáb ar-Rúh islámského juristy,...

—————

04.12.2011 23:50

Ahmad al-Khadmí, Pravidla tadžwídu

Islámská nadace v Praze vydala brožuru s názvem "PRAVIDLA TADŽWÍDU - Jak správně recitovat Korán". Je k dispozici zdarma v mešitě v Praze 9 i v mešitě v centru.

—————

04.12.2011 23:46

Donald Flood, Jak nejlépe žít a zemřít

Brožura Jak nejlépe žít a zemřít - popisuje cestu k islámu jednoho amerického muslima, inspirativní pro nemuslimy, poučné i pro muslimy. Publikace je k dispozici zdarma v mešitě v Praze a modlitebně v centru Prahy.

—————

04.12.2011 23:45

Muhammad Bin Jumail Zaynu, Poznej svou víru z Koránu a sunny Prorokovy

Brožura Poznej svou víru z Koránu a sunny Prorokovy - obsahuje 54 odpovědí na základní otázky islámské věrouky a několik dodatků, ve kterých jsou nejdůležitější informace z aqídy. Doporučujeme všem českým muslimům. Publikace je k dispozici zdarma v mešitě v Praze a modlitebně v centru...

—————