Džafar Šejch Idrís, Pilíře víry

09.11.2019 22:08

ISBN: 978-80-87636-02-2
počet stran: 36
vazba: brožovaná
vydáno: Muslimská obec v Praze, 2013
přibližná cena: Kč 69,-
dostupnost: Muslimská obec v Praze

Pilíře víry, ímán, o kterých se v četných verších zmiňuje Korán i výroky proroka Muhammada, mír s ním, jsou tyto: víra v Alláha, v Jeho anděly, v Jeho knihy, v Jeho proroky, v posmrtný život a předurčení. To jsou známé pojmy, avšak čtenář, který muslimem není, by se mohl mýlit, kdyby ztotožňoval pojetí islámu tak, jak ho tyto pojmy charakterizují, s jinými náboženstvími nebo filozofiemi.

—————

Zpět