Archiv článků

22.03.2019 18:51

11.4.: Jídlo v islámu

Přednáška Bronislava Ostřanského na téma Jídlo v islámu Slovní spojení „jídlo v islámu“ může navozovat představu souboru kuriozit zasazených do náležitě exotických orientálních kulis, nicméně jde vskutku o relevantní téma, kterým se - z různých úhlů pohledu - věnovali a věnují jak muslimští učenci,...

—————

22.03.2019 17:29

Lidskost člověka

Páteční kázání 22. 3. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a...

—————

15.03.2019 17:16

Zastavení nad súrou Komnaty

Páteční kázání 15. 3. 2019, šejch Usama al-Diri, mešita v Praze Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel.  Den po dni zesiluje naše přesvědčení, že...

—————

12.03.2019 08:45

Hledám manželku

Salam aleikum, jsem muslim, věk 29 let, žiji v ČR a hledám muslimku, která je laskavá a veselá, za účelem manželství.  Kontakt: abino@seznam.cz

—————

08.03.2019 08:42

Věřící jsou ve zkouškách trpěliví

Páteční kázání 8. 3. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel.  Islám je náboženstvím trpělivosti a vytrvalosti, vírou...

—————

01.03.2019 08:38

Noční modlitba a její prospěšnost

Páteční kázání 1. 3. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel.   Jedním z nejvznešenějších zbožných činů...

—————

22.02.2019 08:33

Zamyšlení se nad svou duší (nad sebou samým)

Páteční kázání 22. 2. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel.  Služebníci Alláhovi, je přirozené, že se člověk mění,...

—————

15.02.2019 08:28

Pěkné chování k druhým

Páteční kázání 15. 2. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a...

—————

08.02.2019 21:39

Poctivost a spolehlivost

Páteční kázání 8. 2. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze Chvála Alláhu. Jednou z nejvýraznějších vlastností Proroka (sAs) byla poctivost a spolehlivost. Alláh nám sděluje, že Noe, Húd, Sálih, Lot i Šuajb, ti všichni říkali svému lidu: „Já pro vás jsem posel...

—————

08.02.2019 21:36

Jednota a harmonie

Páteční kázání 1. 2. 2019, šejch Usama al-Deiri, mešita v Praze Chvála Alláhovi, který sbratřil muslimy a jejich vzájemné spojenectví učinil jedním ze základů víry. Jedním z nejdůležitějších bodů sdělení právního výkladu určeného muslimským menšinám je to, aby zachovávali jednotu...

—————

—————