Masarykova debata: Islám je hrozbou pro Českou republiku

Masarykova debata: Islám je hrozbou pro Českou republiku

Nezkrácený záznam debaty, která se uskutečnila 6.3. 2012 na půdě Univerzity Hradec Králové. 
Teze: ISLÁM JE HROZBOU PRO ČR.

Tezi obhajovali: JANA BOBOŠÍKOVÁ a MICHAL SEMÍN
Proti tezi vystoupili: ONDŘEJ LIŠKA a ŠÁDÍ SHANAÁH 

Více o projektu na www.masarykovydebaty.cz