Fokus ČT24

Fokus ČT24

Islám, křesťanství a judaismus - tři hlavní světová vyznání. Tři pohledy na Boha a svět z naší tedy české perspektivy. Jaký mají recept na existenci a koexistenci? Odpovědi ve Fokusu ČT24.

Islám, křesťanství a židovství: Jak (ko)existovat?

Náboženství nebo víra nehrají v životě současných obyvatel Česka výraznou roli, tvrdí výzkumy. A mladá generace jako by snad ani nevěděla, že na světě nějaká náboženství jsou! Přesto se ale v Česku dají nalézt děti a mladí lidé, pro které je jejich vyznání tou základní věcí v životě; pevnou skálou, na které staví celá jejich rodina – ať už věří v Ježíše Krista nebo v Alláha. Jaké to je, vyznávat víru v současných Čechách? Jaká pravidla musejí tyto děti následovat, a jak je vnímají? Musí čelit nějakým předsudkům? A jak se jejich víra odráží v každodenní realitě jejich životů?

Muslimská rodina Abbasových žije v Teplicích, kde je pan Abbas imámem v místní modlitebně. Třináctiletý Mohamed je jediný muslim na místním gymnáziu a v budoucnu by chtěl být kardiochirurgem. Denně se pětkrát modlí čelem k Mekce, studuje korán v arabštině a myslí si, že nikdy nebude kouřit nebo pít alkohol, protože islám mu to nedovoluje.

Adam Bohbot je ve svých třinácti letech bar micvah – dospělým mužem. Chodí na židovské gymnázium a podle vzoru svého otce žije životem konzervativního žida. Polovinu příbuzných má sice v Izraeli, ale přitom moc dobře nechápe, odkud pramení dlouholetý spor mezi Izraelci a Palestinci, když na pražských Vinohradech spolu dokážou židé a muslimové v pohodě vycházet.

Eliška Burdychová žije ve středních Čechách v katolické rodině a je jí jedenáct let. Ve svojí třídě je jediná křesťanka. Svou úlohu věřící vidí jasně: být na lidi hodná a snažit se je potěšit. Věří, že Bůh je na ni hodný a má ji rád.

Video ZDE