Zodpovědnost muslima

09.03.2012 18:36

Páteční kázání 9. 3. 2012 (16. rabí‘ th-thání 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, vedení a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh nás nestvořil jen tak, ale proto, aby nás vyzkoušel, kdo z nás je zodpovědný a kdo ne. Zodpovědností muslima je několik:

1. Zodpovědnost muslima vůči sobě samému: Alláh říká (ve významu): „Každá duše je zástavou za své činy, kromě lidí pravice (obyvatel ráje)“ (74:38). Ve svatém výroku Alláh také říká: „Otroci Moji, není to nic jiného než vaše činy, které vám shromáždím, a pak vám je celé předám. Kdo tedy nalezne dobro, ať pochválí Alláha, a kdo nalezne něco jiného, ať to nevyčítá nikomu jinému než sobě!“

2. Zodpovědnost muslima vůči své rodině: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Každý z vás je jako pastevec, který je zodpovědný za své stádo. Panovník, který vládne lidem, je pastevec, který je za ně zodpovědný. Muž je pastevcem, zodpovědným za členy své rodiny. Žena je pastevkyně, zodpovědná za dům a děti svého manžela. Otrok je pastevcem, zodpovědným za majetek svého pána. Vskutku, každý z vás je pastevcem, zodpovědným za své stádo.“ Každý z nás bude tázán na své děti, k čemu je vychoval. A pokud je tvá manželka nová muslimka, pak si zodpovědný i za to, abys ji naučil islám.

3. Zodpovědnost muslima vůči svým příbuzným: Alláh říká ve svatém výroku: „Já jsem Alláh a Já jsem Ar-rahmán (Milostivý), stvořil jsem ar-rahim (příbuzenstvo mezi lidmi) a pojmenoval jsem ho podle Svého jména. Ten, kdo k němu bude blízko, budu Já blízko k němu, a ten, kdo ho opustí, toho odříznu.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Každý, kdo věří v Alláha a v Soudný den, nechť udržuje kontakt se svými blízkými!“

4. Zodpovědnost muslima vůči ostatním muslimům: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Muslim má vůči muslimovi šest práv: Když ho potkáš, tak ho pozdrav; když tě pozve, tak vyslyš; když tě požádá o radu, tak mu (upřímně a správně) poraď; když si kýchne a pochválí Alláha, tak mu řekni: jarhamukalláh; když onemocní, tak ho navštiv a když zemře, tak následuj jeho pohřeb!“

5. Zodpovědnost muslima vůči nemuslimům: Vše, co v této společnosti děláš, se počítá na islám a muslimy, ne na tvou osobu. Každý z nás je tím pádem velvyslancem islámu – buďme tedy dobrými velvyslanci naší víry! Dávej pozor na to, jak jednáš s ostatními. Jako muslim je tvé chování sledováno více než u jiných. To je o důvod více, proč dbát na Prorokovy mravy! Vyzývej k islámu zaprvé svým dobrým chováním! Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl:„Přísahám při Alláhu: To, aby Alláh uvedl skrz tebe jednoho člověka na správnou cestu, je pro tebe lepší než vše, nad čím slunce vyšlo a zapadlo!“

—————

Zpět