Životopis proroka Muhammeda - každý den během ramadánu

16.04.2021 19:34
Dovolujeme si Vám oznámit, že každý den během měsíce ramadánu budou probíhat přednášky na téma "Životopis proroka Muhammeda ﷺ", v 18:00 hod. na Youtube kanálu Minaret Media .
 
Pro každého muslima je vědění o Poslu Božím Muhammadovi ﷺ tou nejdůležitější znalostí pro tento i onen svět, hned po pochopení nauky o Vznešeném Stvořiteli. Podrobné poznání Prorokova ﷺ životopisu je potřebné pro každého muslima, aby každičkým kouskem svého bytí dosvědčoval pravdu, že Muhammad je Poslem Božím, kterého si pro tento úkol vyvolil Všemohoucí a Všeznající Alláh shodně své moudrosti, aby ho učinil věrozvěstem posledního Zjevení a konečného Božího Zákona.
 
Muhammad byl nejen milovaným Prorokemﷺ, ale také spravedlivým a věhlasným státníkem, oddaným přítelem, pozorným manželem, starostlivým a milujícím otcem, mužem, který svými znamenitými činy dobýval srdce tisíců lidí ve svém bližším i vzdálenějším okolí. A stále v tom pokračuje prostřednictvím svého autentického odkazu.
 
Pane náš, vytvoř z nás učedníky Posla Božího, kteří milují Tebe i Tebou vyvoleného Proroka z celé hloubi své duše a kteří stráví svůj život tak, abys s nimi byl Ty spokojen. Ámín.
 
P.S. Zůstaňte s námi až do konce. Budou na vás čekat ještě další překvapení.

—————

Zpět