Životní cesta chalífy Umara bin Abdelazíze a jeho spravedlnost

17.10.2014 10:13

Páteční kázání 17. 10. 2014 (23. dhúl-hidždža1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze   

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Naši dobří předci v islámském světě mají bohatou historii spojenou se spravedlností. Příkladů je nespočetné množství. Mnozí z nich jsou spojeny přímo se spravedlností pro jejich přístup v mnoha situacích. Dnes ovšem si vystačíme pouze s jednou takovou osobou a to jest: Umajovský chalífa Umar bin Abdel Azíz...pátý z dobře vedených chalífů.

Jeho původ: Umar bin Abdel Azíz nebyl pouze příkladem spravedlivého člověka, ale byl plodem takovýchto rodičů a měl dobrý původ. Neboť za vlády chalífy Umara ibn al-Chattába (necht je Alláh s ním spokojen), jedna žena prodávající mléko poručila dceři smíchat mléko s vodou a poté ho měla prodat lidem. Chtěla tak získat větší zisk. Její dcera jí na to řekla: "Co by s námi bylo, kdyby se o tom dozvěděl" amír al mu´minin" Umar ibn al-Chattáb?" Matka jí na to odpověděla: "Ale "amír al mu´minín" nás nevidí. Dcera jí na to odpověděla: " jestliže nás on nevidí, pak nás Jeho Pán vidí. " (Tím mínila, že Alláh je vidí.) .

Umar zaslechl tyto slova, když náhodou procházel ulicí. Co udělal? Označil tento dům, aby poznal jeho obyvatele, a když se vrátil domů řekl svým synům: ať se vydá jeden z vás za tou dívkou a ožení se s ní. Já doufám, že zplodí potomka, kterého Alláh použije pro sjednocení muslimů...a opravdu se tak stalo. Oženil zmíněnou dívku se svým synem Ásimem a měli spolu dceru Lejlu, která si pak vzala Abdel Azíze bin Marwána a jim se narodil budoucí chalífa Umar bin Abdel Azíz.

Umar bin Abdel Azíz patřil ke spravedlivým a zbožným a skromným vůdcům muslimů. Vešel jednoho dne domů a poprosil svoji ženu, aby mu zapůjčila jeden dirham, aby si koupil hroznové víno. Ona mu nemohla vyhovět a odvětila: ty vládce věřících a nemáš v pokladnicích na koupě hroznového vína? Řekl: Je to pro mne jednodušší než si poradit s pouty pekla.

A přes jeho spravedlnost a askezi a ospravedlňování utlačovaných lidí volával svého Pána a říkával: o Alláhu:...Umar není hoden Tvého milosrdenství, ale Tvé milosrdenství je hodno toho, aby zahrnovalo Umara.

Jednou ho jeden muž pochválil slovy: nechť tě Alláh odmění nejlepší odměnou za to, co děláš pro islám..vládče věřících! On reagoval slovy: nechť Alláh odmění islám za to, co pro mne znamená.

Jedno z jeho krásných slov bylo: Při Alláhu, kdyby se mělo bezpráví potlačit a nastolit místo něho pravdu pouze za cenu useknutí mých končetin, udělal bych to s radostí!!

Následující příběh popíše Umarovu spravedlnost s nemuslimy: například při řešení případu kostela svatého Jana v Damašku, který byl z velké části zbourán Al Walídem bin Abdel Malikem. Tento chalífa nechal kostel tenkrát z velké části zbourat, aby se místo toho postavila mešita Al Umawí. Umar vydal nečekané rozhodnutí o zbourání mešity a navrácení pozemku, kde byl kostel původně postaven. Zpráva se šířila po celém Damašku a byla snaha od učenců o domluvě s chalífem, ale marně. Dokonce byl určen den a hodina vykonání rozhodnutí. Tato kritická situace byla vyřešena teprve tehdy, když se skupina moudrých učenců z Damašku sešla s hlavami církve a společně došli k dohodě pro záchranu mešity. Když se Umar o tom dozvěděl, děkoval Alláhovi a odsouhlasil to řešení a byl spokojen s rozhodnutím ostatních stran.

Nechť je Alláh spokojen s Umarem bin Abdel Azízem a nechť dá muslimskému národu více takových mužů. A na závěr: mír a požehnání Proroku Muhammadovi s.a.s.

—————

Zpět