Zákony Alláha

30.09.2011 17:06

Páteční kázání 30. 9. 2011 (2. dzú l-qi'da 1432), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím, 

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (s.A.s.) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh stanovil pro tento svět jasné a neměnné zákony, podle kterých určuje osud. Alláh říká (ve významu): „A nenalezneš ve způsobech Alláha žádnou změnu; a nenalezneš ve způsobech Alláha žádné přesměrování." (35:43). K těmto neměnným zákonům Alláha patří, že dovede k vítězství správné věřící. Alláh říká (ve významu): „A jako povinnost jsme si stanovili dovést věřící k vítězství." (30:47). Proč tedy naše umma dosud trpí a vítězství nepřichází?

Chyba není v Alláhově slibu. Zákony a sliby Alláha jsou nevyhnutelným osudem. Chyba je v nás. Další zákon Alláha jasně říká (ve významu): „Alláh nemění to, co je v lidu nějakém, dokud ten nezmění to, co je v něm." (13:11). Aby Alláh změnil naši situaci k lepšímu, musíme nejprve my změnit sami sebe. Na nás je, abychom změnili to, za co jsme zodpovědní – naše srdce a činy. Alláh změní zbytek – naši situaci. Alláh slíbil vítězství Svým věřícím služebníkům. Kolik lidí z této ummy věří tak, jak má? Víra totiž nespočívá ve slovech a tvrzeních. Víra je přesvědčení v srdci, které potvrzují slova a činy. Ten, kdo tvrdí, že je věřící, ale přitom nerespektuje hranice Alláha, lže. Pokud je víra v srdci upřímná a úplná, musí se odrazit v činech. Pokud činy chybí, pak jde spíše o emoce nežli o víru.

Kdo má v srdci úplnou a upřímnou víru, modlí se každou modlitbu včas a pokud je blízko mešity, modlí se v mešitě. Správný věřící, když je bohatý, odvádí povinnou almužnu podle jasně stanovených podmínek. Správný věřící neodkládá bezdůvodně pouť do Mekky, když má možnost. K upřímné a úplné víře patří chránit svůj jazyk před lží, pomlouváním a šířením pomluv. Víra také znamená střežit svěřené věci, mezi které patří i naše děti. Alláh se nás v Soudný den zeptá na jejich výchovu. Správný věřící chrání svůj žaludek před zakázaným jídlem a pitím a své peníze a majetky před zakázaným ziskem. Víra je, abys miloval své bratry a sestry ve víře a usmíval se do jejich tváří. Správná víra znamená, že na prvním místě je vždy pouze Alláh a Jeho spokojenost. To je víra, kterou nám Alláh přikázal dodržovat. Kolik procent muslimů tak činí? Když většina ummy neplní správně význam víry, jak pak můžeme čekat od Alláha pomoc a vítězství? Alláh svůj slib neporušil a neporuší. My však musíme nejprve splnit podmínku, kterou stanovil.

Alláh však slíbil, že Jeho víra se rozšíří a dojde k vrcholu. Co kdyby se umma nenapravila a už nikdy nesplnila správný význam víry? Znamená to, jak se někteří domnívají, že pokud se nenapravíme, Alláh nás napraví, i kdybychom nechtěli, aby dovedl islám k vrcholu, jak slíbil? Nikoliv. Další zákon Alláha jasně říká: „A Alláh je Soběstačný a vy jste ti potřební; a pokud se odvrátíte, vymění vás za jiný lid, který pak nebude takový jako vy." (47:38). Vítězství od Alláha této víře přijde každopádně, protože to Alláh slíbil. Pokud se napravíme, bude to skrze nás. Pokud ne, vymění nás za jiné, kteří budou lepší a dovedou víru Alláha k vítězství.

—————

Zpět