Záchrana ummy je v tauhídu

16.11.2012 12:01

Páteční kázání 16. 11. 2012 (2. muharram 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Desítky milionů lidí žijí pod hranicí chudoby a jiní si užívají v honosných palácích. Mladí, zdraví muži se nemohou oženit pro nedostatek finančních prostředků a jiní brázdí silnice svými milionovými vozy. Národy trpící chudobou, nemocemi a nezaměstnaností a jejich panovníci počítají své miliardy, o které okradli svůj lid – to vše můžeme jasně vidět v muslimských zemích! Proč je tomu tak? A co máme dělat?

Mojžíš si stěžoval Alláhu na podobnou věc. Podívejme se, co mu Alláh na to řekl (ve významu): Pravil Mojžíš: „Pane náš, Tys dal Faraónovi a velmožům jeho lesk a bohatství v životě pozemském, aby, Pane náš, sváděli z cesty Tvé. Pane náš, znič bohatství jejich a zatvrď srdce jejich a nechť neuvěří, dokud nespatří trest bolestný!“  I odpověděl Alláh: „Vyslyšena je prosba vaše; kráčejte oba stezkou přímou a nenásledujte cestu těch, kdož nevědí!“ (Jonáš, 88-89). Příkaz Alláha tedy byl ignorovat to, v čem žijí tito nevděčníci a napravit sám sebe.

Vítězství a pomoc přicházejí od Alláha, který nám je slíbil za jasně stanovené podmínky (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili, pokud dovedete víru Alláha k vítězství, dovede Alláh k vítězství vás!“ (Muhammad, 7). Dovést víru Alláha k vítězství znamená aplikovat ji správně v nás samotných a v těch, za které zodpovídáme. Pokud toto učiníme, Alláh dovede muslimskou ummu k vrcholu – tak, jako na tom byla v prvních několika stoletích po Prorokovi (sAs). Nejprve však musíme splnit tuto podmínku – pak teprve můžeme doufat ve změnu, ne naopak. Alláh říká (ve významu): „Alláh nezmění to, co je v lidu nějakém, dokud lidé nezmění to, co je v nich samotných.“ (Hrom, 11). Spoustu muslimů tento verš obrací a nemá v úmyslu se napravit, dokud neuvidí, že přišla pomoc a řešení od Alláha. Alláh je však ten, kdo si klade podmínky, ne my. Alláh slíbil, že napraví naši situaci, pokud my napravíme sebe samotné aplikováním víry Alláha.

Podívejte se do muslimských zemí: kolik milionů lidí koná každoročně pouť k hrobům zbožných lidí, které prosí, místo, aby prosili Alláha. Dokážete spočítat, kolik nočních klubů a barů je v jediném městě v islámských zemích? Kolik procent muslimů nedodržuje pravidelně modlitbu? Kolik procent muslimů nevstává na ranní modlitbu? Kolik muslimů se vůbec nemodlí? Kolik muslimských žen se nezahaluje? Kolik muslimů kopíruje ve všem nevěřící, přesto, že nám to Alláh zakázal? Jak pak může očekávat od Alláha nějakou pomoc?

Pokrytci a pochybovači budou zajisté říkat: „Nejde o to, jak praktikujeme víru, ale o politickou a ekonomickou situaci v muslimských zemích“ a podobné řeči. Někteří si dokonce troufají říct, že islám je to, co muslimské národy zdržuje. Ptám se: „Jaký islám?!“ Vždyť muslimové islám nepraktikují, tak jaký islám je zdržuje?! Většina muslimů buď kopíruje západ, následuje své zvyky, které odporují islámu nebo novoty, které do islámu nepatří. Podívejte se na muslimy v době, kdy islám skutečně praktikovali: na prvních několik generací. Muslimská umma byla na vrcholu! Příčinou bylo to, že praktikovala islám tak, jak měla. Splnila podmínku, kterou Alláh stanovil, a tak jim dal to, co slíbil. Jakmile muslimská umma porušila tuto dohodu a přestala islám praktikovat tak, jak jí to Alláh přikázal, spadla až na dno, jako je tomu dnes. Kdyby byl islám to, co muslimy zdržuje, nebyla by umma na vrcholu v době, kdy se islám správně praktikoval. A kdyby šlo o politiku a ekonomiku a nikoliv o víru, nezvítězili by muslimové v mnoha bitvách a situacích, kdy měli nedostatek prostředků. Podívejte se na bitvu u Badru! Věřících bylo velice málo a neměli téměř žádné zbraně – zato nevěřící byli mnohem početnější a velice dobře vybavení k boji. Alláh přesto dovedl muslimy k vítězství, protože oni již předtím dovedli k vítězství víru Alláha. „Alláh vás dovedl k vítězství u Badru přesto, že jste byli nepatrní. Buďte tedy bohabojní, snad budete vděční.“ (Rod Imránův, 123). A naopak: podívejte se na bitvu u Hunajnu. Tehdy bylo věřících více než nepřátel a byli dobře připraveni k boji, a přesto do poslední chvíle prohrávali – to proto, že se domnívali, že zvítězí díky svému počtu. „Alláh vás dovedl k vítězství již v mnoha bitvách – i v den bitvy u Hunajnu, kdy se vám zalíbila vaše početnost, která vám však nebyla nic platná a země se vám stala přes svou rozlehlost úzkou a poté jste se obrátili zády.“ (Pokání, 25).

Nedivme se tedy, že je na tom naše umma tak špatně. Napravme sami sebe, a pak teprve doufejme v pomoc Alláha.

—————

Zpět