Vznešenost Prorokových mravů

09.12.2016 21:30

Páteční kázání, 10.3.1438/9.12.2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V těchto dnech si lidé připomínají narození proroka Muhammada (sallalláhu ’alajhi wa sallam). Obecně každé povídání o Prorokovi (sallalláhu ’alajhi wa sallam) je dobré a užitečné, nicméně dnes bychom rádi – se svolením Alláhovým – prožili pár krásných okamžiků se vznešenými mravy našeho Proroka (sallalláhu ’alajhi wa sallam). Vzhledem k tomu, že vyprávění by bylo na hodně dlouho, vystačíme si s tím, že zmíníme Prorokovy mravy a chování pouze obecně.

Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) měl nejkrásnější mravy a nejlepší chování a byl ze všech lidí nejštědřejší a nejzbožnější. Anas (radialláhu ’anhu) řekl: „Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) měl nejlepší mravy ze všech lidí.“ (Ve sbírkách: Sahíh al-Buchárí, Sahíh Muslim, Abú Dáwúd a at-Tirmidhí).

Matka věřících Safia bint Hajij (radialláhu ’anhá) řekla: „Neviděla jsem nikoho s lepšími mravy než Alláhova posla (sallalláhu ’alajhi wa sallam)“ (ve sbírce at-Tabaráního v ‚Al-awsat’ s dobrým isnádem – řetězcem vypravěčů).

Vznešený Alláh říká v Koránu v popisu mravů a chování svého Proroka (sallalláhu ’alajhi wa sallam) říká (ve významu): „A věru tvé mravy a chování jsou vznešené!“ (68:4). A o jeho poslání řekl: „A neposlali jsme tě leč jako milosrdenství pro světy veškeré!“(21:107).

Když byla matka věřících ’Áiša (radialláhu ’anhá) tázána na Prorokovo chování, řekla: „Jeho chováním a mravy byl Korán.“ (Sbírka Sahíh Muslim).

cAtá‘ (radialláhu ’anhu) řekl: „Řekl jsem Abdulláhu ibn Amrovi: ‚Pozvěz mi něco o charakteristice Posla Alláhova v Tóře.’ Řekl: ‚Ano, vskutku je v Tóře popsaný stejnými vlastnostmi jako v Koránu: „Ó Proroku, vskutku jsme tě poslali jako svědka, nositele dobré zprávy i varovatele! (Spojenci, 33:45) I jako ochranu pro věřící neznalý národ, ty jsi Můj služebník a posel, dal jsem ti jméno Al-Mutawakkil – ten, který se spoléhá na Alláha – nemáš tvrdé srdce, ani nejsi krutý, ani nejsi jako ten, kdo křičí na tržištích, neoplácíš zlo zlem, ale odpouštíš a promíjíš. Alláh tě k Sobě nepovolá, dokud tvým prostřednictvím nenapraví národ sešlý na scestí, až řeknou: Není boha kromě Alláha. Tím otevře oči slepým, uši hluchým a srdce zatvrzelým.“ (Sbírka al-Buchárí).

Alláhův posel (sallalláhu ’alajhi wa sallam) neměl sobě rovného v dobrých mravech a v dobrém jednání ve všech významech tohoto slova. Sám toto potvrdil ve výroku, ve kterém řekl: „Byl jsem poslán právě kvůli tomu, abych dovršil vznešené mravy a chování.“ O jeho dobrých mravech svědčí svědectví blízkých i vzdálených lidí, nepřátel i přátel. Těchto svědectví je tolik, že čas nám zde nestačí k tomu, abych to vše zmínili.

Je na všech muslimech, aby šířili jeho dobré mravy, řídili se jeho dobrými mravy ve všech svých záležitostech, abychom my všichni byli správným a spolehlivým příkladem islámu a islámských mravů. Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) vyzval svou ummu k dobrým mravům v mnohých výrocích, řekl: „Nejúplnější víru mají věřící s nejlepšími mravy a chováním, a nejlepší z vás jsou ti, kteří se nejlépe chovají ke svým manželkám.“

Modlete se za toho, koho Alláh poslal jako milosrdenství pro světy!

—————

Zpět