Vyvolení v soudný den

22.02.2013 07:22

Páteční kázání 22.2.2013 (12. rabí‘ th-thání 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Soudný den je blízko. Všichni jednou zemřeme a budeme po smrti vzkříšeni – a každá nevyhnutelná věc je blízko. V Soudný den budou probíhat ohromné události, které budou pro lidi obtížnější, než dokážou snést. Budou však lidé, kteří budou v Soudný den ochráněni před zlem těchto hrozných událostí. Jde o sedm typů lidí, kteří budou v onen náročný den ve stínu, který Alláh stvoří, zatímco ostatní budou pod žhavým sluncem. Prorok (sAs) řekl: Sedm lidí (tj. typů lidí) Alláh zahalí Svým stínem v den, kdy nebude žádného jiného stínu: Spravedlivého imáma, mladíka, který vyrostl v uctívání Alláha, muže, jehož srdce je spojeno s mešitami, dva lidi, kteří se měli rádi kvůli Alláhovi a na tom se sešli i rozešli, muže, kterého vyzvala vysoce postavená a krásná žena (k cizoložství) a řekl: ,Já se bojím Alláha‘, člověka, který dal sadaqa (almužnu) a skryl ji tak, aby jeho levice nevěděla, co rozdává jeho pravice a člověka, který si připomněl Alláha o samotě a oči se mu naplnily slzami.“ V tomto velkolepém výroku Prorok (sAs) hovoří o sedmi typech lidí. Pojďme si je popsat blíže:

- Spravedlivý imám: Imámem je zde myšlen panovník nebo obecně člověk, který má moc nad lidmi a je za ně zodpovědný, a je vůči nim spravedlivý. Má moc, ale nikomu nekřivdí. Nezneužívá své moci pro své zájmy, ale používá ji pro dobro všech. Neupřednostňuje jedny před druhými a dává každému jeho právo.

- Mladík, který vyrostl v uctívání Alláha: Mládí je nejaktivnější a nejproduktivnější období života. Člověk má v mládí nejvíce energie, a proto když je mladý člověk dobrý, udělá mnoho dobra, a když je špatný, udělá hodně zla. Mladý člověk, který využije energii svého mládí k uctívání Alláha a obecně k poslušnosti k Němu, si zaslouží, aby patřil mezi těchto sedm typů lidí.

- Muž, který když opustí mešitu, jeho srdce zůstane v mešitě: To je muž, který miluje mešity a těší se vždy na další modlitbu, kterou vykoná v mešitě. Ti, kteří mešitu navštíví jen jednou za čas a jsou rádi, když se nemusí zdržet, ti neslyšeli nikdy tento výrok?

- Dva lidé, kteří se mají rádi pro Alláha – na této lásce se sešli a na ní se i rozešli: Lidé, jejichž přátelství je založeno jen na bratrské lásce pro Alláha, a tak to trvalo, dokud je smrt nebo něco jiného neodloučilo. Tito lidé si u Alláha zaslouží tuto obrovskou odměnu, protože splnili skutečný význam víry. Láska pro Alláha a bratrství v islámu je totiž jedním z plodů skutečné, upřímné víry v Alláha. 

- Muž, kterého vyzvala k cizoložství (zina) vysoce postavená a krásná žena, avšak on odmítl se slovy: „Já se obávám Alláha!“ Tedy Jeho trestu za cizoložství. V takovýchto vážných situacích se pozná skutečný věřící! Tady se projeví opravdová bohabojnost – v těchto těžkých zkouškách. Mnoho lidí se tváří jakou bohabojní, ale když dostanou do takovéto těžké situace, neobstojí – to svědčí o falešné bohabojnosti.

- Člověk, který dal almužnu (sadaqa) tajně tak, aby jeho levá ruka nevěděla, co dala jeho pravá ruka: Nechce za své sadaqa chválu lidí. Chce, aby jeho sadaqa nikdo neviděl, protože mu stačí, že ji vidí Alláh.

- Člověk, který si o samotě připomněl Alláha, a oči se mu naplnily slzami: To je skutečná, upřímná bohabojnost – ne to, že se člověk tváří před lidmi jako bohabojný, ale když je sám, nepřipomíná si Alláha téměř vůbec, a i kdyby si Ho připomněl, vůbec to s jeho srdcem nepohne.

Prosíme Alláha, aby nás zařadil do této skupiny věřících a zachránil nás před hrůzami Soudného dne.

—————

Zpět