Využijte zimního období k uctívání

02.02.2018 09:07

Páteční kázání 2. 2. 2018, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Váš Pán, Alláh, jedinečný, jenž nemá Sobě rovného, je nesmírně moudrý, nade vše schopný, střídá noc a den, mění noc v den a den v noc.

Jedna z Jeho úžasných moudrých věcí, Jeho nezměrných schopností, výrazu milosrdenství vůči Svým služebníkům, je střídání ročních období v průběhu roku, léto a zima, jaro a podzim, ku prospěchu lidí, aby se jim dobře žilo a dobře se jim vedlo.

Chvála Alláhovi, jedinečnému, v Jeho milosrdenství, laskavosti, moudrosti a velkorysosti.

Služebníci Alláhovi, nyní máme období zimy, které je odměnou pro uctívající, jak se traduje podle Umara (rAa), který řekl: „Zima je odměnou uctívajících.“ Je to proto, že v tomto období je lehké vykonávat noční modlitbu a ve dne je lehký půst. Využijte proto této příležitosti k vykonávání zbožných skutků, jako je půst, noční modlitba, připomínání si Alláha, čtení Koránu a jiných. Vynasnažte se ve dnech, které ještě zbývají, každý, jak může, nebuďte však nedbalí a leniví, co se týče využití této příležitosti a vynaložení úsilí na zbožné skutky, i kdyby jich bylo málo, snažte se však vytrvat, proste Alláha, aby vám pomohl uspět a vytrvat v poslušnosti vůči Němu.

Zima, jak říkají počestní lidé, je jarem věřících a Rájem uctívajících.

Ibn Radžab – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Zima byla jarem věřícího, neboť se živil v sadech zbožných skutků a volně se pohyboval v prostorách projevů uctívání a jeho duše se procházela po zahradách činů, které jí byly usnadněny.“

Prorok (sAs) řekl: „Půst v zimě je snadnou odměnou.“ (podle Ahmada, upraveno al-Albáním) Abú Hurajra (rAa) říkával: „Mám vám říct o snadné odměně?“ Odpověděli: „Ale ano.“ Řekl: „Půst v zimě.“ (upraveno al-Albáním – nechť je k němu Alláh milostivý) Al-Chatábí vysvětluje: „Je to snadná odměna, protože postící se člověk netrpí žízní.“ Ibn Mascúd řekl: „Budiž vítána, zimo, ve které je sesíláno požehnání, noc je dostatečně dlouhá na vykonání noční modlitby a den je krátký, a proto je krátký i půst.“ Al-Hassan řekl: „Ano, časem věřícího je zima. Noc je v ní dlouhá, a tak vykonává noční modlitbu, den je krátký, a tak se postí.“ Jeden z předků řekl: „Říkávalo se, když nastala zima: ‚Lide Koránu, noc je dlouhá pro vaši modlitbu, den je krátký pro váš půst. Využijte toho.“ Jahjá bin Muáz řekl: „Noc je dlouhá, nezkracuj ji spánkem. Islám je čistý, neposkvrňuj ho svými chybami.“ Proto ti, kdo se snažili – přes veškeré své úsilí – oplakávali zanedbávání využití času.

Takto se chovali předkové, moji bratři a sestry, pojďme, nechme se jimi vést, aby k nám byl Alláh milostivý, aby nás uvedl do jejich společnosti v Ráji, do příbytku Jeho Vznešenosti.

Služebníci Alláhovi, nezanedbávejte a nezapomínejte na své chudé a potřebné bratry v mnohých zemích, které zastihla zima, a oni nemají žádné útočiště, nic, čím by se přikryli, žádné oblečení, které by je zahřálo, žádné jídlo, které by je posílilo, pamatujte na ně, poskytněte jim pomoc z požehnání, kterým vás obdařil Alláh ze Své laskavosti. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo pomůže svému bratrovi v nesnázi na tomto světě, tomu Alláh pomůže od nesnáze v Soudný den. Kdo skryje chybu svého bratra muslima na tomto světě, toho chybu skryje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Soudný den. Alláh pomáhá Svému služebníkovi, pokud Jeho služebník pomáhá svému bratrovi.“ Nechť nám Alláh dopřeje úspěchu v tom, co má rád a co Ho činí spokojeným.

 

 

—————

Zpět