Vytrvejme v boji proti epidemii

12.06.2020 15:09

Páteční kázání 12. 6. 2020 (20.šawwál 1441 H), Dr. Usama al-Deiri, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Stále čelíme epidemii, která ničí celý svět. Musíme se obrnit nadějí a optimistickou vírou v budoucnost, kterou nám přikazuje naše náboženství. Všemohoucí Alláh s každou nesnází vždy seslal také trpělivost, upevnil v duších víru, ke každé jednotlivé těžkosti stvořil hned dvakrát úlevu. Všemohoucí Alláh praví: „Vždyť se strastmi i úleva přichází, věru že se strastmi i úleva přichází!“ (94:5-6)

Musíme důvěřovat Alláhovi, Mocnému a Vznešenému, Jemu patří chvála, to On léčí zranění, sceluje polámané, léčí nemocné a odvrací starosti od těch, kdo jsou ustaraní. To On Všemohoucí dává živobytí, On je silný, pevný. Všemohoucí praví: „Jenž stvořil mne a na správnou cestu mě uvádí a krmí mne a napájí, a když nemocen jsem, mne uzdraví a zemřít mi dá a pak mě oživí, a přeji si jen, aby mi viny mé odpustil v soudu den poslední.“ (26:78-82)

Prorok (sAs) dodával svým druhům optimismus, učil je trpělivosti, když byli podrobováni zkouškám, protože to je dobré pro jejich víru i život na tomto světě. Je to také dobré znamení příslibu Alláha Všemohoucího, který dal svým věřícím služebníkům, že se jim dostane velké odměny.

Při jedné bitvě, kdy se shromáždila vojska ze všech koutů, aby zničili Proroka (sAs), a muslimové byli v Medíně obklíčeni, vybudovali příkop, který je chránil před nepřáteli. Muslimové při tom čelili nesnázím a museli vyvinout nezměrné úsilí, narazili na kámen a nedokázali ho odstranit. Ale byl s nimi Prorok (sAs), který dokázal vyřešit každou nesnáz, díky jeho požehnání se vyřešilo každé trápení, každá těžkost se stala lehkou, z jeho vznešené tváře se napájela oblaka. Vzal do svých rukou krumpáč a řekl: „Ve jménu Alláha.“ Udeřil do kamene a rozbil ho z jedné třetiny. Pak řekl: „Alláh je Veliký, byly mi dány klíče Sýrie, přísahám při Alláhovi, vidím její červené paláce.“ Pak udeřil po druhé a rozbil druhou třetinu. Řekl: „Alláh je Veliký. Byly mi dány klíče Persie. Při Alláhovi, vidím bílý palác Ktésifónu.“ Pak udeřil po třetí a řekl: „Ve jménu Alláha.“ A rozbil se zbývající kus kamene. Řekl: „Alláh je Veliký. Byly mi dány klíče Jemenu. Přísahám při Alláhovi, vidím brány San’á.“ (podle imáma Ahmeda) V té nejtemnější chvíli a za těch nejtěžších okolností Prorok (sAs) předpovídal zjevené získání nových území a nabíjel je pozitivní energií, plnil je nadějí a optimismem.

Prorok (sAs) řekl: „Radujte se z toho a doufejte v to, co vás potěší. Při Alláhovi, nebojím se, že by vás postihla chudoba, bojím se, že tento svět před vámi otevře svá bohatství, jako je otevřel před těmi, kdo přišli před vámi, a vy o ně budete soupeřit, jako soupeřili ti před vámi, a zničí vás to, jako to zničilo je.“ (al-Buchárí a Muslim)

Věřící ví, že vše, co mu předurčil Všemohoucí Alláh, je pro něj dobré, milost Všemohoucího Alláha ho nezklame. Prorok (sAs) řekl: „Obdivuhodná je situace věřícího. Vše je pro něho dobré. Toto se týká pouze věřícího. Má-li štěstí, vyjadřuje svůj vděk a je to pro něho dobré. Postihne-li ho neštěstí, trpělivě to snáší a je to pro něho dobré.“ (Muslim)

Naším dnešním úkolem je, abychom všichni dodržovali, co musíme, abychom posílili požehnané úsilí, které nás dovedlo do bezpečí, abychom přesně dodržovali pokyny, neboť to zajistí, že se vyhneme nebezpečí epidemie v nadcházejícím období. Dále abychom ukázali, jak je dodržujeme v našich modlitebnách, a aby se stopy naší modlitby a uctívání odrážely na našem chování v modlitebnách i mimo ně, aby se dotvořil zářný obraz, který načrtli příslušníci muslimské komunity v Česku dodržováním zákonů na ochranu veřejného zdraví.

Prosíme Alláha, Mocného a Vznešeného, aby nás chránil a odpustil nám.

 

—————

Zpět