Velký svátek - eid al adhá

13.08.2018 12:07

V neděli 12. 8. by měl začít 12. měsíc islámského kalendáře Dzúl hidždža. Jeho prvních 10 dnů, zakončených Svátkem oběti, jsou nejvýznamnějšími dny v roce. 

Ve dny Svátku oběti je sunnou obětování zvířete a rozdělení větší části masa mezi potřebné. Obětování je možné provést u nás, ale také prostřednictvím některé z osvědčených muslimských dobročinných organizací, které maso rozdají v zemích podle vašeho výběru, vesměs se nabízejí muslimské země trpící válkami nebo hladomorem. 

Více například na stránkách islámské Human Appeal se sídlem ve Velké Británii:

https://humanappeal.org.uk/appeals/qurbani-appeals

—————

Zpět