Užitek půstu v měsíci muharram

31.10.2014 10:25

Páteční kázání 31. 10. 2014 (7. muharram1436), Uday Majid, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Měsíc Muharram je jeden z posvátných měsíců, které Alláh určil. Od Abú Bakrah, že Prorok s.a.s.řekl: „Čas ubíhá tak, jak Alláh určil, když stvořil nebesa a země .. a dvanáct měsíců v roce, z nichž čtyři jsou posvátné. Tři po sobě následující - Dzul Qijda, Dzul Hidždža, Muharram a pak Radžab mezi měsícem Šaabán a Džumádá.“ A je to jeden nejlepších měsíců, které Alláh poctil a dal mu název znamenající zakázaný. Dokonce staří Arabové ho nazvali 'hluchým' pro jeho velkou posvátnost a nedotknutelnost. 

Od Abú Hurajry, že Prorok s.a.s. řekl: "Nejlepší půst po Ramadánu je v měsíci, který nazýváte Muharram a nejlepší modlitba po povinných je noční modlitba." 

To se týká pustu všeobecně, protože např. půst šest dni v měsíci Šawwál je lepší než v měsíci Muharram. Podobně je tomu s nepovinnými potvrzenými modlitbami, které jsou nejlepší z dobrovolných modliteb všeobecně. Kvůli tomu všemu je doporučené pro muslimy postit se v měsíc Muharram jak nejvíce je to možné. 

Od Áiši (nechť je sní Alláh spokojen), že řekla: „Neviděla jsem Proroka s.a.s postit se cely měsíc než o Ramadánu a neviděla jsem, že by dodržoval dobrovolný pust vice než o Šaábanu."

A jelikož dobrovolné uctíváni je v islámu ulehčené, Alláh určil dny v kterých je půst oblíben a přitom štědře odměněn. 

Zároveň zakázal každodenní stálý půst a učinil Davidův pust - obden- tím nejlepším. Žádný měsíc se nesmíme postit celý s výjimkou Ramadánu. To proto, aby se nezaměnil a nepřipodobnil Ramadan s jiným měsícem. Postí-li se však někdo celý měsíc mimo Ramadán je to povolené, avšak nenáviděné. 

Je potvrzené a doporučené postit se desátý den Muharramu nazvaný Ášúrá a je sunnou postit se navíc předešlý den nebo následující den. A Ášúrá v tomto roce připadne na toto pondělí a měli bychom držet půst tedy v neděli a v pondělí. Od Qitady, že Prorok s.a.s. byl tázán na půst v Ášúrá a odpověděl: „Vymaže hříchy předešlého roku." vyprávěl Muslim. 

V tento den si připomínáme vítěznou pomoc od Alláha Mojžíšovi a potupu Faraona a jeho lidu. Avšak dnes je to podobné a proto doufáme i dnes v takovouto pomoc, která zničí diktátory a nespravedlivé.

—————

Zpět