Užitek prvních deseti dnů dzú l-hidždža

02.09.2016 15:59

Páteční kázání 2. 9. 2016 (30. dzú l-qiʻda 1437 H), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Prvních deset dní měsíce dzú l-hidždža je velice významných, Alláh při nich přísahal, což je důkazem toho, že jde o něco významného a nesmírně prospěšného.

Vznešený Alláh pravil: „Při úsvitu a při nocích deseti….“ (Úsvit, 89:1-3) (Ibn Abbás, Ibn Zubajr, Mudžáhid a mnozí další, kteří přišli před nimi i po nich, že jde o prvních deset dní měsíce dzú l-hidždža. Ibn Kathír prohlásil, že je to tak správně.)

Konání zbožných skutků v těchto dnech je čin milovaný Velebeným a Vznešeným Alláhem a důkazem toho je výrok Proroka (sAs), který řekl: „Není lepšího zbožného činu pro Alláha než v těchto (prvních deseti) dnech (měsíce dzú l-hidždža).“ Zeptali se Proroka (sAs): „Posle Alláhův, ani džihád na cestě Alláhově?“ Odpověděl jim: „Ani džihád na cestě Alláhově, kromě člověka, který se vydá sám (na cestu Alláhovu), věnuje tomu svůj život a majetek a nevrátí se zpět ani s jedním z nich.“ (podle al-Buchárího, at-Tirmiídhího, upraveno al-Albáním ve sbírce správných hadísů at-Tirmídhího) Konání zbožných skutků v těchto dnech je záslužným činem pro Vznešeného Alláha. Zbožných činů je mnoho a jsou různé. Příkladem zbožných činů navrhovaných pro tyto dny jsou:

Opakování jmen Alláhových:

Prorok (sAs) řekl: „Nejdůležitějšími a nejmilejšími dny pro Alláha je prvních deset dnů měsíce dzú l-hidždža. Zmiňujte v těchto dnech co nejvíce jméno Alláhovo.“ (Subhánalláh, alhamudlilláh, lá iláha illalláh, Alláhu akbar…)

Nejvýznamnějšími slovy v těchto dnech obecně jsou: Subhánalláh, alhamudlilláh, lá iláha illalláh, Alláhu akbar. Jsou to zbožné skutky trvalé hodnoty. Prorok (sAs) nám řekl, že za každé z těchto slov má člověk strom v Ráji.

Opakujte v těchto dnech co nejvíce jména Alláhova a zejména takbír. Povolenou formou je například: Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhilhamd.

Čtení Koránu:

Prorok (sAs) řekl: „Kdo přečte jediné písmeno z Koránu, bude mu přičten dobrý skutek. Za dobrý skutek je desetinásobná odměna. Neříkám, že alif-lám-mím je jedno písmeno, alif je písmeno, lám je písmeno, mím je písmeno…“

Pokuste se dokončit čtení celého Koránu během těchto deseti dní. Nebudete-li moci, určete si část, kterou budete recitovat, pokud budete moci. Snažte se vnímat při čtení význam veršů.

Půst:

Hunajda bin Chálid vyprávěl podle své manželky, která toto vyprávěla podle některých manželek Proroka (sAs): „Posel Alláhův (sAs) se postil prvních devět dní měsíce dzú l-hidždža, v den cášúrá‘ a tři dny v každém měsíci…“

Vynaložte tedy své úsilí na půst po dobu všech prvních devíti dní a zejména v devátý den.

Noční modlitba:

Prorok (sAs) řekl: „Kdo se v noci modlí a pravidelně recituje deset veršů, nebude zapsán mezi nedbalé. Kdo se v noci  modlí a odrecituje sto veršů, bude zapsán mezi ty, kdo jsou poslušni Alláhovi, kdo se v noci modlí a odrecituje tisíc veršů, bude zapsán mezi těmi, jimž se dostane obrovské odměny…“

Malá a velká pouť:

Kdo může vykonat velkou nebo malou pouť, nechť tak učiní. Kdo nemůže, nechť koná dobré skutky, jejichž odměna se vyrovná odměně za velkou a malou pouť, jako např. zmiňování jmen Alláhových, společná modlitba a odchod na ni atd.

 

 

Jsou ještě další činy, o kterých se zmíníme příští pátek – dá-li Alláh. Nechť je to od nás všech Alláhem přijato.

 

—————

Zpět