Usilování o konání dobrých činů

26.06.2015 14:27

Páteční kázání 26. 6. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Bratři a sestry, máme právě velkolepý a požehnaný měsíc ramadán, ve kterém nám Alláh přikázal půst a náš Prorok (sAs) nám ukázal, jakým způsobem ho máme dodržovat. Tento měsíc je měsícem milosrdenství, odpuštění, ochrany před Ohněm pekelným a je třeba, aby každý muslim i muslimka během něho usilovali o vykonání co nejvíce dobrých činů a snažili se poslušně plnit Alláhova přikázání. Alláh pravil: „Snažte se vzájemně překonávat v dobrých skutcích!“ (Kráva, 2:148) A také: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (Rod cImránův, 3:133)

Prorok (sAs) přikázal všem muslimům v jakékoli době a na jakémkoli místě, aby nemeškali a konali zbožné skutky a vše, co je přiblíží k Alláhovi. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Nemeškejte a konejte dobré skutky, (než vás strhne) vír, který bude jako kus temné noci, člověk se ráno probudí jako věřící a večer z něj bude nevěřící, nebo bude večer věřící a ráno se probudí jako nevěřící a prodá svou víru za statky tohoto světa.“ (podle Muslima, at-Tirmídhího a Ahmada)

Význam tohoto hadísu je výzva ke konání dobrých skutků, dokud je to možné, a odpoutání se tak od lákadel, která nás svádějí a dopadají na nás jako temná noc.

Měsíc ramadán je nejlepší příležitostí k usilování o konání dobrých skutků. cAbdulláh bin cAbbás (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) byl tím nejlepším z lidí a byl tím nejlepším v ramadánu, kdy ho navštívil Gabriel a přicházel k němu každou noc v ramadánu a učil ho Korán. Tehdy konal více dobra než osvěžující vánek. (podle al-Buchárího)

Takové uspokojení měl Vznešený Alláh ze všech zbožných předků, neboť usilovali o konání dobrých činů. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) se zeptal: „Kdo se dnes postí?“ Abú Bakr (rAa) odpověděl: „Já.“ Prorok (sAs) se znovu zeptal: „Kdo se dnes účastnil pohřbu?“ Abú Bakr (rAa) znovu odpověděl: „Já.“ Prorok (sAs) se dále zeptal: „Kdo dnes nakrmil hladovějícího?“ Abú Bakr (rAa) se znovu ozval: „Já.“ Prorok (sAs) se dále zeptal: „Kdo dnes navštívil nemocného?“ Odpověděl mu znovu Abú Bakr (rAa): „Já.“ Potom Prorok (sAs) řekl: „U koho se sejdou všechny tyto dobré skutky, ten půjde do Ráje.“ (podle Muslima)

Vyprávění o konání dobrých skutků je mnoho. Nemeškejte ani vy a konejte dobré skutky tak, jako oni. Snažte se poslušně plnit Alláhova přikázání a připravujte si pro sebe dobré skutky jako oni, neboť Alláh pravil: „A co jste z dobrých skutků sami pro sebe si předem připravili, to naleznete u Alláha lepší a větší v podobě odměny. A Alláha proste za odpuštění, vždyť Alláh Odpouštějící je a Slitovný!“ (Zahalený, 73:20)

Způsobů jak konat dobro je mnoho a jsou dostupné pro každého, s dovolením Alláha, nicméně je pro ně třeba mít k nim seriózní přístup a vynaložit jisté úsilí. Nechť Alláh dopřeje úspěchu každému za to, co má rád a v čem nalézá uspokojení.

—————

Zpět