Úmysl

07.02.2012 08:59

Páteční kázání 3. 2. 2012 (11. rabí al-awwal 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Když Alláh přikázal věřícím emigrovat z Mekky do Medíny a zanechat v Mekce majetky a rodiny, které nemohli vzít s sebou, bylo to pro věřící těžkou zkouškou. V té mohli obstát jen lidé upřímných srdcí, kteří pevně věřili ve štědrou odměnu od Alláha, kterou jim za tuto nesmírnou oběť připravil. Objevili se však i tací, kterým se emigrace hodila a kteří emigrovali, aby mohli splnit své materiální cíle. Když se o tom doslechl Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), řekl: „Skutky závisí na úmyslech, a každému člověku náleží to, co měl v úmyslu. Ten, jehož emigrace byla kvůli Alláhu a Jeho poslu, pak jeho emigrace byla kvůli Alláhu a Jeho poslu. A ten, jehož emigrace byla kvůli získání světské věci nebo manželství se ženou, pak jeho emigrace byla kvůli tomu, pro co emigroval.“ Mnoho učenců považuje tento výrok za nejdůležitější vůbec, protože hovoří o podstatě věci – o úmyslu. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v tomto výroku objasnil, že Alláh hodnotí každý skutek podle úmyslu. Samotný čin se může jevit jako dobrý, avšak pokud přitom člověk nemá ten správný úmysl, jeho zdánlivě dobrý čin nebude u Alláha přijat. Každý člověk má při každém činu nějaký úmysl. Pokud islám tento úmysl hodnotí jako dobrý, bude i odměna dobrá. Pokud je úmysl hodnocený jako špatný, bude i odměna špatná. Někteří moudří učenci z prvních generací řekli, že muslimové potřebují někoho, kdo je bude učit, jaký úmysl mají mít při každém činu. Jak tedy vypadá správný úmysl u našich každodenních činů?

- Jak si vybrat cestu? Toto je velice obecná otázka, která se týká muslimů i nemuslimů. Každý člověk se často dostává do situací, kdy se musí rozhodnout, kterou cestu si pro sebe vybere. Toto platí obecně, tedy ať už mluvíme o přijetí víry nebo o konkrétních otázkách islámu, ve kterých nemá dotyčný jasno, ba i o každé otázce, ve které se člověk musí rozhodnout. Pokud se člověk při rozhodování podívá do svého srdce, zjistí většinou, že rozhoduje na základě zaujetí pro různé skupiny, směry, názory, zájmy atd. V tu chvíli je třeba srdce vyčistit od této špíny a dát si do něj jen jednu jedinou věc – hledání pravdy. Pokud toto člověk udělá, nemůže dojít nikam jinam než k pravdě. Pokud si ale srdce nevyčistí a rozhodne se, pak bude výsledek odpovídat špíně, kterou má v srdci. Není proto možné, aby nemuslim hledal správnou cestu s upřímným úmyslem, že chce najít pravdu, ať je kdekoliv, a nedal se k islámu. Toto se stát nemůže. Každý, kdo upřímně hledal pravdu a nebyl pro nic zaujatý, došel k islámu. Ti však, kteří jsou zaujatí a nechtějí pravdu vidět, neuvidí ji, protože jim Alláh za trest zaslepil srdce tak, že nikdy neuvidí správnou cestu. Proto, když vyzvete tyto lidi, aby poprosili o správné vedení, neudělají to. Stejné je to i v detailních otázkách islámu, ve kterých nemá muslim jasno. Pokud má upřímný úmysl poznat pravdu, pak ji pozná.

- Modlitba: Proč se modlíš? Protože se ostatní také modlí, a kdyby ses nemodlil, dívali by se na tebe špatně? Proč jsi muslimka? Protože to byla podmínka tvého manžela před svatbou? Proč vlastně věříš? Protože tě k tomu rodiče vychovali? Přemýšlel jsi někdy o tom? Muslim věří a modlí se proto, aby si získal spokojenost Alláha, zachránil se před trestem a získal tu nejlepší odměnu. Uvědomuješ si toto před začátkem každé modlitby?

- Jako muslim bys měl jednat se všemi lidmi hezky, zvláště pak se svými bratry a sestrami v islámu. Pokud tak činíš, proč to děláš? Aby se o tobě neříkalo, že jsi nevychovaný? Protože bys toho druhého mohl někdy potřebovat? Muslim se chová k ostatním muslimům dobře, protože je má upřímně rád, jelikož to jsou jeho bratři a sestry ve víře a protože mu to Alláh přikázal. S nemuslimy se chová dobře proto, aby islámu udělal dobrou reklamu a protože dobré chování neoddělitelně patří k muslimovi, ať jedná s kýmkoliv.

- Takto bychom mohli pokračovat a zmínit všechny dobré skutky. Obecně však stačí, když si muslim uvědomí, že dělá vše pro spokojenost Alláha, ne pro nic jiného, a že chce jen pravdu a správnou cestu, ať je kdekoliv.

Ať nám Alláh dá správné vedení, pomůže nám vyčistit naše srdce a upevnit naši víru.

 

 

—————

Zpět