Udržování příbuzenských vztahů

15.06.2018 11:37

Páteční kázání 15. 6. 2018 (1. šawwál 1439 h), šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Verše Koránu i tradice Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) vyzývají k udržování příbuzenských vztahů a zdůrazňují, jak cenné a prospěšné to je z hlediska náboženského i světského.

Příbuzenským vztahem se mají na mysli příbuzní z matčiny a otcovy strany.

Udržování příbuzenského vztahu znamená chovat se k příbuzným dobře, hovořit k nim dobře i konat dobro, k čemuž patří navštěvování příbuzných, zjišťování, jak se mají, být s nimi v kontaktu, pomoc těm, kdo ji potřebují, konání v jejich zájmu aj.

Udržování příbuzenských vztahů má několikerý význam a užitek:

1) Udržování příbuzenských vztahů patří k víře: Abú Hurajra (radia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, je štědrý ke svému hostu, kdo věří v Alláha a v Soudný den, udržuje příbuzenské vztahy, kdo věří v Alláha a v Soudný den, ať mluví jen dobře, jinak ať mlčí.“ (podle al-Buchárího)

2) Udržování příbuzenských vztahů je požehnáním, které se projeví na majetku a věku: Anas (radia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo si přeje žít v dostatku a žít déle, nechť udržuje příbuzenské vztahy.“ (podle al-Buchárího)

3) Udržování příbuzenských vztahů je příčinou dobrého vztahu s Alláhem a uctění Ho: cÁ’iša (radia Alláhu anhá) vyprávěla, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Příbuzenské vztahy souvisí s Trůnem a říká: ‚Kdo udržuje dobré vztahy se mnou, s tím bude Alláh ve spojení, kdo však přeruší vztahy se mnou, s tím Alláh nebude ve spojení.“ (podle Muslima)

4) Udržování příbuzenských vztahů je důvodem pro přijetí do Ráje:

Traduje se, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Lidé, zdravte se navzájem, dejte lidem najíst, udržujte příbuzenské vztahy a modlete se v noci, když lidé spí. Přijdete v míru do Ráje.“

Skutečným udržováním příbuzenského vztahu je udržování vztahu s někým, kdo kontakt s vámi přerušil:

Skutečnou odměnu získá ten, kdo obnoví vztah s příbuzným, který kontakt přerušil, navštíví toho, kdo byl nezdvořilý, bude se chovat pěkně k tomu, kdo se nezachoval pěkně. Bude příbuzným přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné moudře a s dobrým rozmyslem.

Abdulláh bin Amr (radia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) řekl: „Člověk, který udržuje dobré příbuzenské vztahy, není ten, kdo to dělá proto, aby ho příbuzní odměnili (za to, že je k nim dobrý a laskavý), ale ten, kdo skutečně udržuje dobré příbuzenské vztahy, je ten, kdo tak stále činí i přes to, že s ním příbuzní dobré vztahy neudržují.“ (podle al-Buchárího)

Dnes je den svátku Íd al-Fitr a muslimové by měli udržovat příbuzenské vztahy.

Nechť Alláh přijme od nás všech zbožné skutky.

 

—————

Zpět