Udržování příbuzenských vztahů

24.06.2016 15:56

Páteční kázání 24. 6. 2016, šejch Ahmad Rajab, mešita v PrazeChvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Verše Koránu i tradice Proroka (sAs) vyzývají k udržování příbuzenských vztahů a zdůrazňují, jak cenné a prospěšné to je z hlediska náboženského i světského.

Příbuzenským vztahem se mají na mysli příbuzní z matčiny a otcovy strany.

Udržování příbuzenského vztahu znamená chovat se k příbuzným dobře, hovořit k nim dobře i konat dobro, k čemuž patří navštěvování příbuzných, zjišťování, jak se mají, být s nimi v kontaktu, pomoc těm, kdo ji potřebují, konání v jejich zájmu aj.

Udržování příbuzenských vztahů je velmi užitečné.

1) Udržování příbuzenských vztahů patří k víře:

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, je štědrý ke svému hostu, kdo věří v Alláha a v Soudný den, udržuje příbuzenské vztahy, kdo věří v Alláha a v Soudný den, ať mluví jen dobře, jinak ať mlčí.“ (podle Al-Buchárího)

2) Udržování příbuzenských vztahů je požehnáním, které se projeví na majetku a věku:

Anas (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo si přeje žít v dostatku a žít déle, nechť udržuje příbuzenské vztahy.“(podle al-Buchárího)

Žít déle znamená dožít se požehnaného věku a úspěch ve zbožných činech. Někteří vykládají delší život tak, že je podmíněný tím, když bude udržovat příbuzenské vztahy, dostane se mu toho a toho, a když ne tak toto a toto. Delší život však znamená skutečné prodloužení života. Tento druhý názor je pravděpodobnější.

3) Udržování příbuzenských vztahů je příčinou dobrého vztahu s Alláhem a uctění Ho:

Podle Abú Hurajry se traduje, že Prorok (sAs) řekl: „Alláh stvořil všechny tvory, když skončil, řekli příbuzní: „Na tomto místě se k Tobě utíkám před přerušením kontaktu se mnou.“ Alláh odpověděl: „Zacházím laskavě s těmi, kdo zacházejí laskavě s tebou, a přeruším kontakt s tím, kdo přeruší kontakt s tebou.“ Odpověděli: „Takto jsme spokojeni.“ Alláh pravil: „Je to tedy tak.“ Po té Prorok (sAs) řekl: „Recitujte tento verš, chcete-li: ‚A je možné, že obrátíte-li se zády, budete šířit pohoršení na zemi a narušíte pokrevní svazky své. Toto jsou ti, jež Alláh proklel, hluchými je učinil a zraky jejich oslepil. Což nebudou uvažovat o Koránu či jsou snad na srdcích jejich zámky?‘ (Muhammad, 47:22-24) (podle Muslima)

4) Udržování příbuzenských vztahů je důvodem pro přijetí do Ráje:

Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Lidé, zdravte se navzájem, dejte lidem najíst, udržujte příbuzenské vztahy a modlete se v noci, když lidé spí. Přijdete v míru do Ráje.“

Skutečným udržováním příbuzenského vztahu je udržování vztahu s někým, kdo kontakt s vámi přerušil:

Skutečnou odměnu získá ten, kdo obnoví vztah s příbuzným, který kontakt přerušil, navštíví toho, kdo byl nezdvořilý, bude se chovat pěkně k tomu, kdo se nezachoval pěkně. Bude příbuzným přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné moudře a s dobrým rozmyslem.

Abdulláh bin Amr (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Člověk, který udržuje dobré příbuzenské vztahy, není ten, kdo to dělá proto, aby ho příbuzní odměnili (za to, že je k nim dobrý a laskavý), ale ten, kdo skutečně udržuje dobré příbuzenské vztahy, je ten, kdo tak stále činí i přes to, že s ním příbuzní dobré vztahy neudržují.“ (podle al-Buchárího)

Nyní je významný, požehnaný měsíc, kdy je naší povinností udržovat dobré příbuzenské vztahy, zjistit, jak se naši blízcí mají, být s nimi v kontaktu, pomoci jim, jak můžeme, v tomto měsíci máme příležitost usmířit se a udržovat příbuzenské vztahy, aby nás náš Pán zahrnul svým milosrdenstvím a odpuštěním v tomto výjimečném měsíci.

Připomínáme všem bratrům a sestrám, že podle islámského práva i tradice se v posledních deseti dnech ramadánu dodržuje ictikáf. Podle cÁ’iši se traduje, že Prorok (sAs) dodržoval až do své smrti ictikáf v posledních deseti dnech ramadánu, pak ho dodržovaly i jeho manželky. (všichni se na něm shodují)

Žena může dodržovat ictikáf pod podmínkou, že je zcela v bezpečí před jakýmikoli svody a dostane svolení svého manžela. Podle cÁ’iši se traduje, že Prorok (sAs) v posledních deseti dnech vynakládal mnohem větší úsilí než v ostatních dnech. (podle Muslima) Dále se podle ní (rAa) traduje, že když zbývalo posledních deset dní, v noci vstal a modlil se, vzbudil svou rodinu, aby se modlili, a usilovně se snažil. V těchto deseti posledních nocích je jedna noc, která je lepší než tisíc měsíců. Je žádoucí, aby každý věřící využil příležitosti těchto nocí a usilovně se během nich snažil co nejvíce vykonávat všechny zbožné činy a ictikáf v mešitě, aby získal odměnu této noci, s dovolením Alláha.

 

—————

Zpět