Udržování příbuzenských vztahů

10.07.2015 14:30

Páteční kázání 10. 7. 2015, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Verše Koránu i tradice Proroka (sAs) vyzývají k udržování příbuzenských vztahů a zdůrazňují, jak cenné a prospěšné to je z hlediska náboženského i světského.

Příbuzenským vztahem se mají na mysli příbuzní z matčiny a otcovy strany.

Udržování příbuzenského vztahu znamená chovat se k příbuzným dobře, hovořit k nim dobře i konat dobro, k čemuž patří navštěvování příbuzných, zjišťování, jak se mají, být s nimi v kontaktu, pomoc těm, kdo ji potřebují, konání v jejich zájmu aj.

Udržování příbuzenských vztahů je velmi užitečné.

1) Udržování příbuzenských vztahů patří k víře:

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, je štědrý ke svému hostu, kdo věří v Alláha a v Soudný den, udržuje příbuzenské vztahy, kdo věří v Alláha a v Soudný den, ať mluví jen dobře, jinak ať mlčí.“ (podle al-Buchárího)

2) Udržování příbuzenských vztahů je požehnáním, které se projeví na majetku a věku:

Anas (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo si přeje žít v dostatku a žít déle, nechť udržuje příbuzenské vztahy.“(podle al-Buchárího)

3) Udržování příbuzenských vztahů je příčinou dobrého vztahu s Alláhem a uctění Ho:

cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Příbuzenské vztahy souvisí s Trůnem a říká: ‚Kdo udržuje dobré vztahy se mnou, s tím bude Alláh ve spojení, kdo však přeruší vztahy se mnou, s tím Alláh nebude ve spojení.“ (podle Muslima)

4) Udržování příbuzenských vztahů je důvodem pro přijetí do Ráje:

Traduje se, že Prorok (sAs) řekl: „Lidé, zdravte se navzájem, dejte lidem najíst, udržujte příbuzenské vztahy a modlete se v noci, když lidé spí. Přijdete v míru do Ráje.“

Skutečným udržováním příbuzenského vztahu je udržování vztahu s někým, kdo kontakt s vámi přerušil:

Skutečnou odměnu získá ten, kdo obnoví vztah s příbuzným, který kontakt přerušil, navštíví toho, kdo byl nezdvořilý, bude se chovat pěkně k tomu, kdo se nezachoval pěkně. Bude příbuzným přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné moudře a s dobrým rozmyslem.

Abdulláh bin Amr (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Člověk, který udržuje dobré příbuzenské vztahy, není ten, kdo to dělá proto, aby ho příbuzní odměnili (za to, že je k nim dobrý a laskavý), ale ten, kdo skutečně udržuje dobré příbuzenské vztahy, je ten, kdo tak stále činí i přes to, že s ním příbuzní dobré vztahy neudržují.“ (podle al-Buchárího)

Zmíníme se dnes také o almužně u příležitosti přerušení půstu (zakát al-fitr). Tato almužna je povinností při přerušení půstu po skončení ramadánu. Je povinná pro každého muslima, který má dostatek jídla pro sebe a pro svou rodinu na svátek a předvečer svátku. Platí ji za sebe a za všechny muslimy, vůči nimž má vyživovací povinnost (tzn. manželka, děti, je také možné, aby ji zaplatili sami za sebe). Ibn Umar (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) nařídil, abychom odevzdávali zakát al-fitr v objemu jedné duté míry (c) sušených datlí nebo jedné duté míry ječmene za otroka i svobodného člověka, za muže i ženu, dítě či dospělého muslima. Přikázal, aby byla odevzdána před tím, než půjdou lidé na (sváteční) modlitbu. (Její míra: Zakát al-fitr se odevzdává za jednotlivce v objemu jedné duté míry (c) potraviny, která je v dané zemi běžná, např. rýže apod., a rovná se přibližně třem kilogramům na jednotlivce. Na tomto se všichni učenci shodují. Někteří učenci povolují odevzdání odpovídající hodnoty v penězích, zejména je-li to naléhavě třeba a ku prospěchu věci, přičemž zde je určena na přibližně 120 Kč na jednotlivce. Kdo zaplatí více, je mu to přičteno k dobru. Tato almužna je určena chudým a potřebným.

Musí být odevzdána před sváteční modlitbou. Může být odevzdána den nebo dva před tím. Někteří učenci povolují její odevzdání od začátku ramadánu. Důležité však je, aby nebyla odevzdána pozdě, aby se nepropásl její čas, aby lidé, kteří ji rozdělují, měli možnost dát ji ve vhodnou dobu těm, kteří na ni mají nárok, než její čas vyprší.

V každém případě, pokud budete almužnu odevzdávat tomu, kdo je odpovědný za její rozdělení potřebným (odpovědní lidé z mešity), nevadí, když jim ji odevzdáte již na začátku ramadánu. Podstatný je čas, kdy bude odevzdána těm, kdo na ni mají nárok, a ne čas, kdy ji odevzdáte odpovědnému člověku, pokud ji tento člověk odevzdá ve správný čas. A Alláh to ví nejlépe.

Nechť Alláh přijme od nás všech zbožné skutky.

—————

Zpět