Těžké zkoušky muslimské ummy (1. část)

16.08.2013 15:18

Páteční kázání 16. 8. 2013 (9. šawwál 1434), šejch Samer Shehadeh, Mešita v Praze 

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslimové! Alláh má na zemi svá pravidla a zákony, které se nemění v čase ani nezpožďují. Jedním z těchto zákonů a pravidel je to, co Alláh objasnil v následujících verších (ve významu):

„A nebýt toho, že Alláh brání lidi skrze některé z nich před druhými, věru by země dospěla do záhuby, však Alláhu náleží laskavost vůči světům!“ (2:251), a také: „Takové dny (šťastné i nešťastné) necháváme střídat mezi lidmi, aby Alláh poznal ty, kdož uvěřili, a vybral si mezi vámi mučedníky ‒ a Alláh věru nemiluje nespravedlivé“ (3:140) a také: „Alláh není takový, aby ponechal věřící v tom stavu, v jakém jste, dokud nerozdělí špatného od dobrého.“ (3:179).

Po celé zemi se rozšířily masakry na muslimech, resp. na sunnitech. Ve všech možných koutech světa jsou zabíjeni nebo alespoň velice utlačováni. Nedávno jsme říkali o Sýrii: „Nevěřící alavité zabíjejí sunnity!“ Teď však o Egyptě musíme říct: „Sunnité zabíjejí sunnity!“ Muslimská umma prochází velice těžkými zkouškami a temným obdobím – inná lilláhi wa inná ilajhi rádži‘ún, Alláhu věru náležíme a k Němu budeme navráceni!

Hodně se mýlí ten, kdo se domnívá, že takto temným a neúspěšným obdobím muslimská umma prochází poprvé. Muslimové za svou pestrou historii prožili již několikrát takovýto úpadek, ale nikdy nebyl trvalý. Vždy to byla jen dočasná zkouška, po které se věřícím dostalo vítězství, a tak to bude i tentokrát, protože takový je slib našeho Pána, který sliby neporušuje. Situace muslimů ve světě kolísá, občas je lepší a občas horší, a to v závislosti na tom, jak moc jsme blízko či daleko od Alláha a od následování sunny Jeho Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání). Jednoho času byli muslimové tak poníženi, že jim byl ukraden i černý kámen z Ka’by a trvalo roky, než ho s velkými obtížemi vrátili zpět. Historie se opakuje. Podívejte se na to, jak špatně na tom byli muslimové za útoků Tatarů. Muslimové byli tehdy tak poníženi, že se stávalo, že někdo z nevěřících Tatarů přišel k někomu z muslimů a řekl mu: „Stůj na místě a počkej, dokud se nevrátím s mečem, abych tě zabil!“ A on počkal, dokud se Tatar nevrátil a nezabil ho. I přesto se velice rychle obrátilo vše proti nevěřícím a vítězství patřilo muslimům. Takto se muslimská umma „houpá“ – chvíli je nahoře, a chvíli zas dole. Jak podobné jsou dnešní dny těm uplynulým, o kterých mluvíme!

Nepřátelé islámu dnes bojují proti muslimům všemi způsoby. Mezi tyto způsoby patří: zavádění a zachovávání nevzdělanosti a vědecké a ekonomické zaostalosti v muslimských zemích, boj proti společenským hodnotám skrz pohoršující média, umělé vyvolávání vnitřních nepokojů, občanských válek a vražedného, neislámského nacionalismu. To vše spolu se zachováním starých, středověkých metod, jako je např., že západní stát přikáže vládě v muslimské zemi, aby nijak nebránila svoje bratry v jiné muslimské zemi, kde jsou muslimové vyvražďováni, a aby jen čekala, až přijde řada na její lid!

Lidé! Vězte, že nepřátelé islámu jsou nejdále od spravedlnosti a milosrdnosti. Oni totiž znají lidská práva a spravedlnost jen tehdy, když jde o někoho silného nebo o ně samotné, avšak když jde o někoho slabého, kdo se nedokáže bránit, neznají jiný přístup než sílu a výhružky.

Byli vskutku oklamáni ti muslimové, kteří doufají, že je možné se domoci u západních velmocí nějakých práv skrze zákony a nařízení o lidských právech apod. To vše potvrzuje Prorokova slova: „Blíží se čas, kdy se národy budou scházet proti vám stejně, jako se scházejí predátoři ke své kořisti!“ Prorokovi společníci se ho zeptali: „Posle Alláha, to nás bude tehdy tak málo?“ Odpověděl: „Ne, tehdy vás bude hodně, jenže budete (neschopní a bezmocní) jako pěna unášená proudem vody“

Mnoho muslimů zapomnělo na některé zásadní, neoddělitelné součásti jejich přesvědčení, jako např. na:„Neobávejte se jich tedy, avšak obávejte se Mne, pokud jste věřící!“ (3:175) a „pokud podpoříte Alláha (tj. Jeho náboženství), podpoří Alláh vás!“ (47:7) a „Pokud vás podpoří Alláh, pak nad vámi nebude moci nikdo zvítězit, avšak pokud vás opustí, kdo jiný vám tehdy pomůže?“ (3:160). Když muslimové zapomněli na tohle všechno, učinil je snadnou kořistí pro ostatní národy a přisoudil mezi nimi těžké zkoušky (fitny) tak, jak řekl Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání): „Spěchejte s konáním dobrých skutků dříve, než přijdou zkoušky temné, jako kousky černé noci, ve kterých se člověk probudí jako věřící, a večer je z něj nevěřící nebo je večer věřící a ráno je nevěřící – prodá svou víru za něco z pozemského světa.“ Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) také zmínil fitnu v rozšíření nevzdělanosti, lakoty a zabíjení. Řekl: „Čas se zkrátí, vzdělanost bude odebrána a objeví se fitny a lakota a rozšíří se zabíjení.“

Jak se chovat při všech těchto zkouškách? To si řekneme inšá Alláh příště.

 

 

—————

Zpět