Súra Qáf

30.03.2012 22:36

Páteční kázání 30. 3. 2012 (7. džumádá l-úlá 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, vedení a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ve sbírce Sahíh Muslim je zaznamenán výrok, ve kterém vypráví Ummu Hišám (r.A.a.), že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) recitoval v pátečních kázáních súru Qáf tak často, až si ji zapamatovala jen z kázání. Recitace rúry Qáf na minbaru (kazatelně) při pátečním kázání je tedy sunna, kterou však dnes téměř nikdo nepraktikuje. Pojďme se proto společně ponořit do hlubin této súry a zamýšlet se nad jejími významy. Hlavním tématem súry je vzkříšení po smrti a logické důkazy na to. A teď k hlavním významům súry:

„Qáf!“ To je výzva pro všechny, kteří tvrdí, že Korán není od Alláha, aby vytvořili něco podobného. Jako by jim Alláh říkal: „Tato súra, stejně jako všechny ostatní, je složena z písmen, jako je toto. Jsou to písmena, která znáte a používáte – vytvořte tedy něco podobného Koránu, když tvrdíte, že není od Boha!“ Hned na to Alláh přísahá při velkolepém Koránu, že všichni lidé budou po smrti vzkříšeni. Nevěřící se však diví, že Bůh seslal posla, který je má varovat před trestem po smrti. Nejen to – oni se diví i tomu, že je Bůh vzkřísí po smrti. Čemu se diví?! Vždyť Alláh vše ví a ve Své knize má napsáno, co se s každým člověkem a jeho tělem děje v životě i po smrti. Oni prohlásili Korán za lež a teď kvůli tomu nejsou na ničem jasném a pevném. Oni se nepodívali na nebe a na to, jak jsme jej učinili dokonalé, vyrovnané a ozdobené? Nepodívali se na zemi, jak jsme ji rozprostřeli a učinili vhodnou pro život? Na to, jak jsme v ní učinili hory kůly a dali jsme v ní vyrůst krásným rostlinám? To vše jsme stvořili jako znamení a připomenutí, která ukazují cestu těm, kteří se chtějí probit ze zapomnění, obává se hněvu Alláha a kajícně se k Němu vrací. Alláh seslal z nebe vodu, ve které je ukryto mnoho dobra a dal skrz ni vyrůst hustě zarostlým zahradám a sadům a dal vyrůst obilninám. Též jsme dali vyrůst vysokým datlovým palmám, jejichž plody leží na sobě. To vše jsme stvořili pro lidi, aby měli zásoby, a vodou jsme oživili mrtvou zem. Stejným způsobem budete vzkříšeni. Po smrti Vás všechny oživíme jako tuto mrtvou zem.

Tito nevěřící nejsou jediní, kdo odmítli přijmout pravdu. Před nimi to odmítlo mnoho národů, mezi které patřil lid Noema, lid studny, Thamúdovci, ‘Ádovci, Faraón, lid Lota, lid Šu‘ajba a lid Tubba‘ – všechny zasáhl trest, který jim byl slíben, když odmítli pravdu.

Bylo snad pro Alláha obtížné stvořit vše z ničeho? Nebylo – a stejně tak vás stvoří podruhé! Oni však pochybují o novém stvoření. Alláh stvořil člověka a ví i to, co mu našeptává jeho duše a je mu blíže, než cokoliv a kdokoliv.

A takto pokračuje tato velkolepá súra, ve které Alláh hovoří o smrti a o tom, co bude po ní. Jak člověk zemře, odhalí se clona, která mu bránila v tom, aby viděl mnoho věcí. Uvidí anděly, satany a vše, co předtím nemohl vidět. Každý člověk přijde v Den zmrtvýchvstání spolu s anděly, kteří ho dostali na starost. Každý hříšný člověk bude házet vinu na satana, který ho sváděl, jenže to mu nebude nic platné, protože satan mu jen našeptával, ale do ničeho ho nenutil. Každý z nich tedy dostane trest, který mu patří – člověk i satan. Pak Alláh zmiňuje odměnu, která čeká na každého zbožného věřícího, který se drží hranic Alláha a kajícně se k Němu obrací. Toho čeká ráj, ve kterém má vše, co si bude přát a ještě více – spokojenost Alláh a pohled na Jeho vznešenou Tvář.

Súra je delší, než abychom ji mohli vyložit celou během jednoho kázání, a proto vyzývám všechny bratry a sestry, aby se podívali na překlad a výklad této súry a zamysleli se nad ní. Ne nadarmo ji Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) často recitovat na minbaru při pátečních kázáních.

 

 

—————

Zpět