Střezte se smilstva veřejného i tajného

15.08.2014 12:02

Páteční kázání 15. 8. 2014 (19. šawwál 1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes probereme čtvrté přikázání neboli lekci, kterou nám Alláh klade na srdce z deseti věcí zmíněných v šesté súře Koránu al-Anám. Je obsaženo ve verši 151, kde Alláh Nejvyšší říká ve významu: „Střezte se smilstva veřejného i tajného.“ Slovně či fyzicky.

Veřejného i tajného“ znamená nepřibližujte se těmto nenáviděným a zakázaným věcem a nedělejte to na veřejnosti a ani tajně. Může to však poukazovat i na skryté lidské neduhy a špatnosti jako jsou pýcha, závist a podobně.

Řekl as-Sadí: veřejné je smilstvo s prostitutkami a jimi podobnými a skryté je smilstvo s milenkami a jimi podobnými. Všeobecně tento verš platí na všechno ošklivé a nízké chování. Střežení se těchto věcí je daleko více alarmující než pouhý zákaz, neboť upozorňuje před jakýmikoliv kroky vedoucí k takovýmto činům.

To je také důvod proč islámský zákon zakazuje pochybné pohledy mezi mužem a cizí ženou a zakazuje, aby muž byl o samotě s cizí ženou. Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mu mír) řekl: „nesmí se muž nacházet s cizí ženou, pokud není jejím mahramem. Mahram je buď manžel, nebo muž, kterému je zakázáno oženit se s dotyčnou ženou. V jiném výroku od našeho Proroka (nechť mu Alláh žehná a dá mu mír) přišlo: „Je-li muž o samotě s cizí ženou pak přítomen je s nimi i satan.“

Islám podpořil tyto zásady tím, že podporoval sňatky a nabádal k výchově a k cudnému odívání a chování. Alláh nejvyšší říká v Koránu: „A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.“ Stejně tak je odsuzována i homosexualita… Alláh praví v Koránu ve významu: „A vyslali jsme Lota, aby pravil k lidu svému: Vy dozajista pášete takové nemravnosti, jaké nikdo z lidstva veškerého před vámi nedělal,“ (Pavouk 28). A ve výroku přišlo: „proklet je ten, kdo páchá činy lidu Lota, proklet je ten, kdo páchá činy lidu Lota, proklet je ten, kdo páchá činy lidu Lota.“

Rozšíření ohavných činů a hlavně cizoložství a homosexuality ve společnosti má hluboké negativní následky jak na jedince tak i na celou společnost. Jak na tomto světě tak i na onom světě.

V súře Světlo Alláh Nejvyšší a Vznešený popisuje trest věřících toužících po špatnostech a říká ve významu: „Těm, kdož si přejí, aby se rozšířila nestoudnost mezi věřícími, těm dostane se trestu bolestného na tomto i na onom světě“ (Světlo, 19). A nabízí se otázka: jestliže toto je trest pro ty, kteří rozšiřují nestoudnost, tak jaký je trest pro ty, kteří to dělají?

Nejnebezpečnějšími orgány zůstávají v těle jazyk a pohlavní úd, proto řekl Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mu mír): „kdo mi zaručí, že udrží v pořádku to, co má v ústech a mezi stehny, zaručím mu já ráj.“

Zbývá říci, že ten, kdo se dopustil nějaké špatnosti skryté či veřejné by měl konat pokání a žádat Alláha o odpuštění, neboť On je odpouštějící a přijímá pokání.

—————

Zpět