Stipendia pro studium v Egyptě

16.04.2016 21:42

Egyptská stipendia pro uchazeče z České republiky 

Podle oznámení egyptského velvyslanectví poskytne Egyptská arabská republika na akademický rok 2016/2017 celkem 3 stipendia pro uchazeče z České republiky. 

Jedná se o jednostrannou stipendijní nabídku egyptské strany, nikoli o stipendia poskytovaná na základě mezinárodní smlouvy. 

Jedná se o tato stipendia: 

- 2 stipendia nabízená egyptským ministerstvem vysokého školství pro studium arabštiny 

- 1 stipendium pro studium na „Institutu Al-Azhar“ (určeno pouze pro muslimy s českým občanstvím ve věku od 12 do 25 let, jedná se o mnohaleté studium základů islámu a arabského jazyka) 

V informaci od egyptské strany není uveden žádný konkrétní termín uzávěrky přijímání přihlášek, lze proto zájemcům doporučit podat přihlášku pokud možno co nejdříve. Na termín, do kdy musí být žádosti podány, je také možné se informovat na egyptském velvyslanectví. 

Formulář žádosti o studium na Institutu Al-Azhar se seznamem vyžadovaných dokladů a příloh lze stáhnout z přiloženého informačního letáku. Přihlášky se podávají na níže uvedenou adresu na velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze. 

Naopak není k dispozici žádný formulář žádosti o stipendium pro studium arabštiny, tento formulář je proto nutné si vyžádat na egyptském velvyslanectví, tam je také třeba adresovat veškeré dotazy týkající se toho, co musí žádost obsahovat (není jasné, zda se seznam vyžadovaných příloh uvedený v informačním letáku se týká pouze studia na Institutu Al-Azhar nebo také stipendií pro studium arabštiny), a podrobnějších podmínek studia v Egyptě. 

Žádosti o stipendium pro studium arabštiny je rovněž třeba podávat na velvyslanectví EAR v Praze. 

Informační leták s bližšími podrobnostmi a pokyny je k dispozici ZDE

Kontakt a bližší informace: Velvyslanectví Egyptské arabské republiky Pelléova 14 160 00 Praha 6 Tel.: 224 311 506 e-mail: embassyegypt@centrum.cz

—————

Zpět