Stipendia pro studium arabštiny v Kuvajtu

16.04.2016 21:30

Stipendia pro studium arabštiny v Kuvajtu

Vláda Kuvajtu nabízí České republice tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2016/2017. 

Přihláška musí obsahovat: 

● motivační dopis v angličtině 

● ověřenou kopii vysvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání žadatele (tj.maturitního vysvědčení nebo dokladu o vyšším dosaženém vzdělání, např. bakalářském) s úředním překladem do angličtiny 

● 4 fotografie ● fotokopii (celého) pasu 

Uzávěrka přijímání přihlášek je 20. 5. 2016 (jde o datum doručení, tj. nejpozději v tento den již musí být přihlášky na níže uvedené adrese). 

Přihlášky se zasílají velvyslanectví České republiky ve Státu Kuvajt na následující adresu: Embassy of the Czech Republic in the State of Kuwait, P.O.Box 1151, 130 12 Safat Kuwait City, State of Kuwait 

V rámci stipendia jsou plně hrazeny, resp. poskytnuty zdarma: vstupní víza, ubytování, studium, zdravotní pojištění, plná penze vč. nápojů, zpáteční letenka. Měsíční kapesné činí 100 KWD, tj. cca 8 000 Kč. 

Začátek studia je plánován v rozmezí 1.-10. září 2016, konec studia 1.-10. srpna 2016 (bude upřesněno). 

Po potvrzení kuvajtskou stranou obdrží vybraní studenti povolení ke vstupu a poté předloží na kuvajtském velvyslanectví v Praze výpis z trestního rejstříku a výsledky zdravotních testů v angličtině, obojí legalizované MZV ČR. Konkrétní zdravotní testy jsou uvedeny na níže uvedených webových stránkách v sekci Student Visas: 

Kuwait University: https://www.kuniv.edu.ku 

Ministry of Higher Education: https://www.mohe.edu.kw 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kuvajtská vládní stipendia poskytovaná České republice, měli by kandidáti být občany ČR. Jelikož nejde o stipendia poskytovaná na základě dvoustranné mezinárodní smlouvy, ale o jednostranně nabízená kuvajtská stipendia, o jejichž přidělení je nutné každý rok kuvajtskou stranu žádat a přidělení stipendijních míst České republice je ovlivňováno mj. i přístupem českých studentů ke studiu, je žádoucí, aby se o tato stipendia ucházeli jen žadatelé, kteří mají opravdu vážný zájem o studium arabského jazyka.

—————

Zpět