Skrývání hříchů

14.11.2014 06:18

Páteční kázání 14. 11. 2014 (21. muharram 1436), Ahmad Barakat, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Budeme dnes probírat jeden z chvályhodných povahových rysů, a to skrývání neduhů a chyb ostatních lidí. Alláh má rád tuto vlastnost a On sám je Skrývající. Prorok s.a.s říká (ve významu): Služebník se přiblíží k Alláhovi a Alláh se ho zeptá: Spáchal jsi toto a tamto? Řekne: „Ano. Alláh mu řekne: A spáchal jsi to a to? Člověk to odsouhlasí a na to mu Alláh řekne: Skryl jsem to za tvého života a dnes ti to dokonce odpouštím. A opravdu mu Alláh odpustí hříchy.“

A říkal Posel Alláhův s.a.s.: „Věru, že Alláh je Ostýchavý, Zakrývající. Má rád stud a zakrývání nedostatků.“ A stud je vlastnost proroků. Jak vypráví náš prorok Muhammad s.a.s: „Mojžíš byl stydlivý a neodhalil nic ze svého těla, až se Izraelští domnívali, že si zakrývá tělo proto, že má chybu na kůži. Alláh ho však očistil od této pomluvy.“ Alláh potvrdil v Koránu: „Vy, kteří věříte! Nebuďte podobní těm, kdož uráželi Mojžíše! Alláh jej pak zprostil odpovědnosti za to, co hovořili a byl u Alláha ve vážnosti.“ V jiné súře Alláh říká: „A zahrnul vás dobrodiním Svým zjevným i skrytým?“ Vysvětlil Ad-Dahák, že dobrodiní zjevné je islám a Korán, dobrodiní skryté je zakrytí zkaženého (arabsky as-sitr).

Mezi Alláhova jména patří: Zakrývající, Odpouštějící, hojně Odpouštějící a Promíjející. Avšak vlastnost promíjející je výše postavena než odpouštějící či zakrývající a znamená to, že Alláh vymaže hřích tak, jakoby se nikdy nestal. Proto žádáme Alláha o promíjení neustále a zvláště Ho o to prosíme v posledních deseti dnech Ramadánu, kdy člověk je na vrcholu uctíváni a rituálů jako je půst, noční modlitby a tahadžudu.

Říkal Ibn Battal al-Málikí: Mezi vlastnostmi Alláha jsou takové, které by měly být i součástí lidského charakteru, např. Slitovný, Štědrý nebo Zakrývající.

Druhy zakrývání (as-sitr):

1/ Zakrývání aury. Alláh říká (ve významu): Kteří pohlaví svá ochraňují jen pro manželky své či otrokyně a nebudou za to pokáráni.“

2/ Zakrývání nedostatků ostatních (Kdo odkryje auru svého bratra, Alláh ho zostudí až přímo v jeho obydlí).

3/ Utajení rozdávání almužny, jak Alláh říká v súře al-Baqara: „Ti, kdož rozdávají almužnu z majetku svého za noci i za dne , skrytě i veřejně těm dostane se odměny u Pana jejich.“

4/ Skrývání špatného snu. Uvidí-li muslim ve snu cokoli nepříjemného, tak to má skrýt a nikomu o tom nevyprávět, jelikož je to od satana a nemůže mu to uškodit.

5/ Skrytí manželských tajností a všeho, co se děje mezi nimi v soukromí.

—————

Zpět