Sbírka arabské literatury pro uprchlíky

29.10.2015 14:27

Vážená paní, vážený pane, milí přátelé, spoluobčané.

Obracíme se zejména na Vás, obyvatele České republiky arabského původu, s prosbou o pomoc. Jako všichni lidé v České republice, v Evropě a na celém světě jistě sledujte tragický příběh uprchlíků, kteří k nám utíkají před válkou a utrpením. Mnoho z nich pochází z arabských zemí a řada z nich se ocitla v přijímacích, detenčních nebo pobytových centrech v České republice. Jejich život v těchto centrech není lehký a kromě hrůzných prožitků ze své země a z cesty do bezpečí zažívají dodatečný stres při čekání na rozhodnutí o svém konečném osudu.

V českých uprchlických centrech se nachází knihovny pro potřeby uprchlíků. Tyto knihovny ale mají velmi limitovanou nabídku, pokud vůbec, literatury v arabštině. Uprchlíci jsou často vzdělaní lidé, kteří nemají celé dny možnost dělat něco smysluplného. Přístup k arabské literatuře by pro ně měl jistě velmi pozitivní psychologické dopady. V centrech se také nacházejí děti, které by ocenily komiksy nebo dětskou literaturu v arabštině. Kultura nebo jen obyčejné rozptýlení byly vždy důležité pro lidi, kteří se ocitli po delš í čas v izolaci od zbytku světa a pod velikým stresem.
Proto si vás dovolujeme vyzvat, abyste se zapojili do sbírky arabské literatury pro uprchlíky.

Pokud máte doma knihy nebo časopisy v arabštině, které můžete postrádat, prosím věnujte je do sbírky pro knihovny v českých uprchlických centrech.Velmi vítané jsou i učebnice češtiny pro arabsky mluvící. Pokud zrovna takové knihy nebo časopisy nemáte, můžete je zakoupit a do sbírky věnovat. I jedna kniha nebo časopis jsou vítány!

Darovanou literaturu můžete odevzdat do konce listopadu v Městské knihovně v Praze.

Seznam poboček naleznete na adrese www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/

Knihy a časopisy budou doručeny podle potřeby do jednotlivých u prchlických center Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Děkujeme Vám za vyslyšení této výzvy.

Šádí Shanaáh, MPhil (Cantab), ředitel, Insaan: Česko-arabské ce ntrum kulturního dialogu

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel, Městská knihovna v Praze

JUDr. Martin Rozumek, ředitel, Organizace pro pomoc uprchlíkům

—————

Zpět