Rozdávání peněz pro Alláha

22.03.2013 07:04

Páteční kázání 22. 3. 2013 (10. džumádá -l-úlá 1434), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „Věřte v Alláha a Jeho posla a rozdávejte z toho, nad čím vás učinil opatrovníky! Těm pak z vás, kteří uvěřili a rozdávali, náleží veliká odměna.“ (57:7). Alláh v tomto verši spojuje mezi vírou a rozdáváním peněz. Víra totiž nejsou pouze slova. Víru musí potvrdit činy. Pokud má člověk v srdci upřímnou víru, pak se musí odrazit v jeho skutcích. Jedním z nejlepších dobrých skutků, o kterém Alláh mluví v Koránu velmi často, je rozdávání peněz pro Alláha. Alláh nám v tomto verši také ob jasňuje, že skutečným vlastníkem našich peněz, majetků a vůbec všeho je Alláh. On vše stvořil a dal nám peníze do péče, aby nás jimi vyzkoušel.

Alláh říká o těch, kteří rozdávají ze svých peněz pro Alláha (ve významu): „Těm, kteří rozdávají své majetky v noci i ve dne, tajně i veřejně, náleží jejich odměna u jejich Pána; a o ty není strach ani nebudou smutní.“ (2:274) Tito lidé nemusejí mít při smrti strach z toho, co je čeká v Soudný den. Čeká je odpuštění a překrásná odměna. Nemusejí být ani smutní z toho, co vše budou muset při smrti opustit, protože to, co je čeká po smrti, je mnohem lepší. Nejen to – Alláh jim dá mnohem více, než si zaslouží. Odměnu za každý rozdan&y acute; peníz jim znásobí sedmsetkrát i více. Alláh říká (ve významu): „Ti, kteří rozdávají své majetky na cestě Alláha, se podobají zrnku, ze kterého vyrostlo sedm klasů, přičemž v každém klasu je sto zrn; a Alláh znásobuje, komu chce.“ (2:261).

V dalších verších nám Alláh připomíná, že v Soudný den nám naše peníze a majetky nepomohou. Jediné, co nám pomůže, jsou dobré skutky. Ty si můžeme v tomto životě získat mj. tím, že budeme rozdávat ze svých peněz pro Alláha. Alláh říká (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili, rozdávejte z toho, čím jsme vás obdarovali dříve, než přijde den, ve kterém nebude žádný prodej, přátelství ani přímluva!“(2:254). A také říká (ve významu): „A rozdávejte z toho, čím jsme vás obdarovali dříve, než k jednomu z vás přijde smrt a on řekne: „Pane, proč mě neodložíš jen na krátký čas, abych dal almužnu a byl jedním z bezúhonných?“ Alláh však neodloží žádnou duši, když přijde její čas. A Alláh je znalý toho, co konáte.“

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „S každým z vás bude Alláh mluvit a nebude mezi Alláhem a mezi ním žádný překladatel. Podívá se doprava a uvidí jen to, co získal; podívá se doleva a uvidí jen to, co získal; a podívá se před sebe a uvidí jen Oheň. Chraňte se tedy před Ohněm, i kdyby jen polovinou datle!“ Tedy nakrmením chudého polovinou datle. I to je dobrý skutek. Nestyď se dát málo, když nemáš víc. Málo je u Alláha hodně.

Co tedy znamená rozdávání pro Alláha? Je to rozdávání peněz, jídla a čehokoliv hodnotného na dobré účely, které nám prozradil Alláh v Koránu a Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v sunně. Těchto možností je velice mnoho. Patří mezi to např.:

1. Finanční pomoc chudým blízkým muslimům. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že takto rozdané peníze jsou odměněny rovnou dvakrát – jednou jako almužna a jednou jako udržování kontaktu s blízkými.

2. Tzv. sadaqa džárija, což je almužna, jejíž dobro stále pokračuje i po smrti člověka a po celou tu dobu z toho má dobré skutky. Nejlepší takovou sadaqa džárijaje vykopání studny pro pitnou vodu v místě, kde to lidé potřebují. Ten, kdo tuto studnu vykope, má pak odměnu za každou živou duši, která se z ní napije, ať už je to člověk nebo zvíře, a to i po jeho smrti. Není nutné, aby vykopání studny financoval pouze jeden člověk. Může se na tom podílet i více lidí. Komu z nás by se nehodilo mít takovou sadaqa džárija, která by mu přinášela dobré skutky i po jeho smrti? Tuto možnost máme, tak kdo by měl konkrétně o tuto věc zájem, ať se ozve.

3. Stavba mešit: Ten, kdo postaví mešitu, Alláh mu za to postaví dům v ráji a bude mít odměnu za každého člověka, který se v té mešitě pomodlí. Pro získání této nesmírné odměny není třeba postavit sám celou mešitu, ale stačí se na tom podílet i v tom nejmenším procentu.

4. Nakrmení chudých muslimů: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Lidé, rozšiřte pozdrav, dejte najíst a modlete se, když lidé spí, vstoupíte do ráje bezpečně!“ Tj. bez žádného trestu před tím. Tuto možnost také máme, tak se ozvěte, kdo máte zájem.

5. Finanční pomoc chudému muslimovi, kterému nestačí na živobytí to, co má. Toto může být z nepovinné sadaqa i z povinného zakátu.

Zde je třeba připomenout těm, kteří mají rok a déle nahromaděný majetek, který splnil podmínky pro povinný zakát, že mají povinnost ho odvést. Tento povinný zakát je tak důležitý, že ho Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) zmínil jako třetí pilíř islámu ještě před půstem měsíce ramadánu a člověk, který ho odmítá odvádět, se vystavuje hněvu a trestu Všemohoucího.

—————

Zpět