Rozdávání peněz pro Alláha

16.03.2012 13:04

Páteční kázání 16. 3. 2012 (23. rabí‘ th-thání 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, vedení a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh říká (ve významu): „Věřte v Alláha a Jeho posla a rozdávejte z toho, nad čím vás učinil opatrovníky! Těm pak z vás, kteří uvěřili a rozdávali, náleží veliká odměna.“ (57:7). Alláh v tomto verši spojuje mezi vírou a rozdáváním peněz. Víra totiž nejsou pouze slova. Víru musí potvrdit činy. Pokud má člověk v srdci upřímnou víru, pak se musí odrazit v jeho skutcích. Jedním z nejlepších dobrých skutků, o kterém Alláh mluví v Koránu velmi často, je rozdávání peněz pro Alláha. Alláh nám v tomto verši také objasňuje, že skutečným vlastníkem našich peněz, majetků a vůbec všeho je Alláh. On vše stvořil a dal nám peníze do péče, aby nás jimi vyzkoušel.

Alláh říká o těch, kteří rozdávají ze svých peněz pro Alláha (ve významu): „Těm, kteří rozdávají ze svých majetků v noci i ve dne, tajně i veřejně, náleží jejich odměna u jejich Pána; a o ty není strach ani nebudou smutní.“ (2:274) Tito lidé nemusejí mít při smrti strach z toho, co je čeká v Soudný den. Čeká je odpuštění a překrásná odměna. Nemusejí být ani smutní z toho, co vše budou muset při smrti opustit, protože to, co je čeká po smrti, je mnohem lepší. Nejen to – Alláh jim dá mnohem více, než si zaslouží. Odměnu za každý rozdaný peníz jim znásobí sedmsetkrát i více. Alláh říká (ve významu): „Ti, kteří rozdávají své majetky na cestě Alláha, se podobají zrnku, ze kterého vyrostlo sedm klasů, přičemž v každém klasu je sto zrn; a Alláh znásobuje, komu chce.“ (2:261).

V dalších verších nám Alláh připomíná, že v Soudný den nám naše peníze a majetky nepomohou. Jediné, co nám pomůže, jsou dobré skutky. Ty si můžeme v tomto životě získat mj. tím, že budeme rozdávat ze svých peněz pro Alláha. Alláh říká (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili, rozdávejte z toho, čím jsme vás obdarovali dříve, než přijde den, ve kterém nebude žádný prodej, přátelství ani přímluva!“ (2:254). A také říká (ve významu): „A rozdávejte z toho, čím jsme vás obdarovali dříve, než k jednomu z vás přijde smrt a on řekne: ,Pane, proč mě neodložíš jen na krátký čas, abych dal almužnu a byl jedním z bezúhonných?‘ Alláh však neodloží žádnou duši, když přijde její čas. A Alláh je znalý toho, co konáte.“

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „S každým z vás bude Alláh mluvit a nebude mezi Alláhem a mezi ním žádný překladatel. Podívá se doprava a uvidí jen to, co získal; podívá se doleva a uvidí jen to, co získal; a podívá se před sebe a uvidí jen Oheň. Chraňte se tedy před Ohněm, i kdyby jen polovinou datle!“ Tedy nakrmením chudého polovinou datle. I to je dobrý skutek. Nestyď se dát málo, když nemáš víc. Málo je u Alláha hodně.

Co tedy znamená rozdávání pro Alláha? Je to rozdávání peněz, jídla a čehokoliv hodnotného na dobré účely, které nám prozradil Alláh v Koránu a Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v sunně. Těchto možností je velice mnoho. Patří mezi to např.:

·         Finanční pomoc chudým blízkým muslimům. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že takto rozdané peníze jsou odměněny rovnou dvakrát – jednou jako almužna a jednou jako udržování kontaktu s blízkými.

·         Tzv. sadaqa džárija, což je almužna, jejíž dobro stále pokračuje i po smrti člověka a po celou tu dobu z toho má dobré skutky. Nejlepší takovou sadaqa džárija je vykopání studny pro pitnou vodu v místě, kde to lidé potřebují. Ten, kdo tuto studnu vykope, má pak odměnu za každou živou duši, která se z ní napije, ať už je to člověk nebo zvíře, a to i po jeho smrti. Není nutné, aby vykopání studny financoval pouze jeden člověk. Může se na tom podílet i více lidí. Komu z nás by se nehodilo mít takovou sadaqa džárija, která by mu přinášela dobré skutky i po jeho smrti? Tuto možnost máme, tak kdo by měl konkrétně o tuto věc zájem, ať se ozve.

·         Stavba mešit: Ten, kdo postaví mešitu, Alláh mu za to postaví dům v ráji a bude mít odměnu za každého člověka, který se v té mešitě pomodlí. Pro získání této nesmírné odměny není třeba postavit sám celou mešitu, ale stačí se na tom podílet i v tom nejmenším procentu.

·         Nakrmení chudých muslimů: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Lidé, rozšiřte pozdrav, dejte najíst a modlete se, když lidé spí, vstoupíte do ráje bezpečně!“ Tj. bez žádného trestu před tím.  Tuto možnost také máme, tak se ozvěte, kdo máte zájem.

·         Finanční pomoc chudému muslimovi, kterému nestačí na živobytí to, co má. Toto může být z nepovinné sadaqa i z povinného zakátu.

Zde je třeba připomenout těm, kteří mají rok a déle nahromaděný majetek, který splnil podmínky pro povinný zakát, že mají povinnost ho odvést. Tento povinný zakát je tak důležitý, že ho Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) zmínil jako třetí pilíř islámu ještě před půstem měsíce ramadánu a člověk, který ho odmítá odvádět, se vystavuje hněvu a trestu Všemohoucího.

—————

Zpět