Ramadán, měsíc Koránu

20.07.2012 00:44

Páteční kázání 20. 7. 2012 (1. ramadán 1433), šejch Samer Shehadeh, ešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (sAs) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Nadešel ramadán, měsíc Koránu, a muslimové se začali předhánět v jeho recitaci. To Korán je právě tím důvodem, proč je ramadán tak významný a požehnaný. V měsíci ramadánu byl totiž seslán Korán do prvního nebe, a to v noci rozhodnutí (lajlatul-qadr), která je z tohoto důvodu lepší než tisíc měsíců. Ramadán bez recitace Koránu není ramadán, a proto si pojďme připomenout několik autentických Prorokových výroků ohledně Koránu a jeho recitace:

- „Jsou jen dvě věci, které může muslim někomu závidět (ve smyslu, že si přeje, aby se mu také dostalo takového dobra).“  A poté zmínil jako první z těchto dvou věcí: „Člověk, kterému byl dán ten dar se naučit Korán, a on ho recituje ve dne a v noci.“ Takový člověk má totiž tolik odměn a tak vysoké postavení u Alláha, že kdyby to ostatní věděli, záviděli by mu to.

- „Alláh má z lidí své blízké (služebníky).“ Prorokovi společníci se zeptali: „Posle Alláha, kdo to jsou?“ Odpověděl: „Jsou to ti blízcí ke Koránu – to jsou ti blízcí k Alláhu, kteří jsou jen Jeho.“

- „Každá skupina lidí, která se sejde v jednom z Alláhových domů a recituje a studuje Alláhovu knihu, Alláh sešle do duší těchto lidí klid, zahalí je milostivost (Alláha), obklopí je andělé a Alláh je zmíní před těmi, kdož jsou u Něj.“

- Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) jednoho dne přišel k nejchudším ze svých společníků a zeptal se jich: „Komu z vás by se líbilo, aby každé ráno vyrazil do toho a toho místa (a vyjmenoval dvě blízká místa) a přivedl si odtamtud dvě velbloudice s velkými hrby, aniž by kvůli tomu musel spáchat hřích či přerušit příbuzenské vztahy?“ Odpověděli: „Posle Alláha, každému z nás by se to líbilo!“ Řekl: „To, aby někdo z vás vyrazil ráno do mešity a naučil se nebo zarecitoval dva verše z Alláhovy knihy, je pro něj lepší než dvě velbloudice, a tři jsou lepší než tři velbloudice, a čtyři lepší než čtyři atd.“ Ve výroku jsou uvedeny velbloudice, protože tehdy byly nejcennějším majetkem.

- „Ten, v jehož nitru není z Koránu nic, je jako zničený a opuštěný dům.“

- „Vskutku Alláh zvedá touto knihou některé lidi, a ponižuje touto knihou jiné.“ Výrok znamená, že Alláh pozvedne v tomto i v posmrtném životě toho, kdo žije podle Koránu, a poníží toho, kdo podle něj nežije.

- „Kdo přečte z Koránu jedno písmeno, má za něj dobrý skutek, a ten je znásobený desetkrát. Neříkám „Alif lám mím“ je písmeno, ale „Alif“ je písmeno, „lám“ je písmeno a „mím“ je písmeno.“

- „Kdo v jedné noci zarecituje deset veršů, nebude v tu noc napsán mezi lhostejnými.

- „Recitujte Korán, protože v Den zmrtvýchvstání přijde a bude se přimlouvat za své lidi!“

- „Korán přijde v Den zmrtvýchvstání (a přimluví se u Alláha za toho, kdo ho recitoval) a řekne: ‚Pane, pocti ho‘ a ten člověk dostane korunu pocty. Poté Korán řekne: ‚Pane, přidej mu,‘ a bude oděn do obleku pocty. Korán pak řekne: ‚Pane, buď s ním spokojený,‘ a Alláh s ním bude spokojený. A pak mu bude řečeno: ‚Recituj a stoupej a bude ti přidáno každým veršem dobrý skutek!‘“

- V Den zmrtvýchvstání bude řečeno tomu, kdo byl blízko Koránu: „Čti, stoupej a recituj tak, jak jsi recitoval v životě, a tvůj stupeň je u posledního verše, který zarecituješ!“ Ten, kdo pravidelně a často recitoval Korán, bude v ráji tam, kde skončí s recitací. Čím více zarecituje, tím výše bude v ráji.

Tyto a další výroky by měly muslima přimět k tomu, aby se držel Koránu a jeho recitace po celý život, a zvláště pak v ramadánu, měsíci Koránu. Začni se svým programem, který sis připravil pro recitaci Koránu v ramadánu, a měj v plánu, abys v mírnější podobě pokračoval i po ramadánu. Jak je řečeno v sunně, nejmilejší dobré skutky k Alláhu jsou ty trvalé, i kdyby byly malé.

—————

Zpět