Ramadán a rozmanitost dobrých skutků

27.07.2012 13:54

Páteční kázání 27. 7. 2012 (8. ramadán 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc, o vedení správnou cestou a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (sAs) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslimové si zvykli, že se v ramadánu modlí v noci a recitují Korán, což je jeden z nejlepších způsobů, jak prožít ramadán. Není však nezbytné, aby se muslim držel pouze těchto dvou druhů uctívání. Pokud chce, může se v ramadánu věnovat nejrůznějším dobrým skutkům. Islám přišel s rozmanitostí v konání dobra, a proto si každý může najít dobrý skutek, který mu vyhovuje více než jiné. K těmto dobrým skutkům patří:

- Sadaqa (dobrovolná almužna):

  • Finanční pomoc chudým blízkým muslimům. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že takto rozdané peníze jsou odměněny rovnou dvakrát – jednou jako almužna a jednou jako udržování kontaktu s blízkými. Navíc řekl: „Nejlepší sadaqa je ta, která je věnovaná příbuznému, který se k nám chová nepřátelsky (a který je chudý).“ Když je tvůj příbuzný chudý, ale zároveň nepřátelský a nevděčný, a ty mu pomůžeš, je to u Alláha ta nejlepší sadaqa.
  • Tzv. sadaqa džárija, což je almužna, jejíž dobro stále pokračuje i po smrti člověka a po celou tu dobu z toho má dobré skutky. Nejlepší takovou sadaqa džárija je vykopání studny pro pitnou vodu v místě, kde to lidé potřebují. Ten, kdo tuto studnu vykope, má pak odměnu za každou živou duši, která se z ní napije, ať už je to člověk nebo zvíře, a to i po jeho smrti. Není nutné, aby vykopání studny financoval pouze jeden člověk. Může se na tom podílet i více lidí. Komu z nás by se nehodilo mít takovou sadaqa džárija, která by mu přinášela dobré skutky i po jeho smrti.
  • Nakrmení chudých muslimů: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Lidé, rozšiřte pozdrav, dejte najíst a modlete se, když lidé spí, vstoupíte do ráje bezpečně!“ Tj. bez žádného trestu před tím.
  • Iftáru-ssá'im (dát najíst postícímu se muslimovi při přerušení půstu): Teď v ramadánu máme možnost získat obrovské odměny za iftáru-ssá'im. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl, že ten, kdo dá postícímu se muslimovi jídlo na přerušení půstu, Alláh mu napíše stejnou odměnu, jako dostal ten postící za svůj půst.

- Pomoc muslimům: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Kdo vyřeší věřícímu jednu z těžkostí tohoto života, Alláh mu vyřeší jednu z těžkostí Dne zmrtvýchvstání; a kdo ulehčí finančně zatíženému, Alláh mu ulehčí v tomto i v posledním životě; a kdo ukryje nedostatky a chyby muslima, Alláh ukryje jeho nedostatky a chyby v tomto i v posledním životě; a Alláh je nápomocný Svému služebníkovi, dokud ten je nápomocný svému bratrovi.“

  • Navštěvování nemocných muslimů: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Když muslim navštíví nemocného muslima ráno, bude se pro něj modlit sedmdesát tisíc andělů až do večera; a když muslim navštíví nemocného muslima večer, bude se pro něj modlit sedmdesát tisíc andělů až do rána; a bude jako kdyby si trhal plodů zahrad v ráji.“ Tedy bude štědře odměněn.

A mnoho dalších dobrých skutků, snaž se tedy využít svůj čas a neztrácet ho v neužitečných věcech.

—————

Zpět