Prvních deset dnů měsíce dzu l-hidždža

30.06.2022 00:05

Muslimská obec v Praze oznamuje:

- První den měsíce Dzu l-hidždža připadá na čtvrtek 30. června 2022

- Den Arafa (9. Dzu l-hidždža) připadá na pátek 8. července 2022

- Svátek oběti (Íd al-Adhá) připadá na sobotu 9. července 2022

Prvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža

Prvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža jsou nejdůležitější dny v roce. „Nejsou jiné dny v roce, ve kterých jsou dobré skutky Alláhovi milejší, než prvních deset dnů Dzu l-hidždža.“ (zaznamenal al-Buchárí) 

Odměna za dobré skutky se v nich násobí. 

Muslimové mají doporučeno zejména: 

  1. více si připomínat Alláha 
  2. dobrovolný půst, zvláště 9. Dzu l-hidždža na den Arafa. 
  3. darování almužny 
  4. udržovat vztahy s příbuznými 
  5. využít příležitosti Svátku oběti a sváteční modlitby 
  6. sunna vykonání oběti (Qurbán)

Obětování u příležitosti svátku Íd al-Adhá

Když se Posla (nechť mu Alláh žehná a dá mír) zeptali, co je Qurbán, odpověděl: „Je to Sunna vašeho otce Ibráhíma. Za každý vlas obětiny dostanete odměnu od Alláha.“ (zaznamenal at-Tirmidzí).

Obětování (většinou ovce) u příležitosti svátku Íd al-Adhá je u nás možné provést různým způsobem: 

  • objednat si je u některého z tuzemských poražečů 
  • nebo s předstihem (co nejdříve) platbou některé důvěryhodné mezinárodní muslimské charitativní organizaci (např. Islamic Relief Worldwide, Human Appeal a jiné), která obětování provede vaším jménem a maso rozdělí potřebným muslimům v oblasti a státu podle vašeho výběru. Slouží mimo jiné k nakrmení chudých. 

—————

Zpět