Prvních deset dnů měsíce dhú-l-hidždža

12.07.2021 23:17

Prvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža

Prvních deset dnů měsíce Dzu l-hidždža jsou nejdůležitější dny v roce. "Nejsou jiné dny v roce, ve kterých jsou dobré skutky Alláhovi milejší, než prvních deset dnů Dzu l-hidždža." (zaznamenal al-Buchárí) 

Odměna za dobré skutky se v nich násobí. 

Muslimové maji doporučeno zejména: 

1) více si připomínat Alláha 

2) dobrovolný půst, zvláště 9. Dzu l-hidždža na den Arafa. 

3) darování almužny 

4) udržovat vztahy s příbuznými 

5) využít příležitosti Svátku oběti a sváteční modlitby 

6) sunna vykonání oběti (Qurbán)

—————

Zpět