Prorokova noční cesta - 2. část

14.06.2013 22:37

Páteční kázání 14. 6. 2013 (5. ša‘bán 1434), šejch Samer Shehadeh, Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V našem minulém setkání jsme mluvili o Prorokově noční cestě z posvátné mešity v Mekce do posvátné mešity al-Aqsá, a poté do sedmého nebe. Pojďme si dnes vyvodit z tohoto příběhu pár ponaučení:

- Přesto, že cílem noční cesty bylo sedmé nebe, zastavil se anděl Gabriel s Prorokem (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v mešitě al-Aqsá v Palestině. To proto, aby si muslimové uvědomili, že mešita al-Aqsá je posvátná a má v islámu důležité místo. Tuto mešitu by nám sionisté velice rádi zbořili a postavili si místo ní židovskou svatyni.

- Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je nejlepší ze všech proroků, jelikož když se modlil se všemi ostatními proroky v mešitě al-Aqsá, byl to on, kdo vedl modlitbu jako imám.

- Když se nevěřící doslechli, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vypráví o své noční cestě, začali se ho výsměšně a nevěřícně ptát na různé detaily, které si pamatovali z okolí svaté mešity a věděli přitom, že nikdy předtím Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) v Palestině nebyl. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vyprávěl, že v tu chvíli byl velice nešťastný, protože si při své cestě různých detailů nevšiml. Alláh ho však neopustil a zjevil mu obraz posvátné mešity al-Aqsá a jejího okolí a on jim zodpověděl všechny jejich otázky. Sami museli přiznat, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vše perfektně popsal. Někteří nevěřící kvůli tomu přijali islám a zároveň někteří muslimové islám opustili, protože odmítli uvěřit, že Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) skutečně absolvoval takovou cestu. V tom je pro nás veliké ponaučení: Alláh vede po správné cestě, koho chce. Ta samá událost byla příčinou pro některé nevěřící, aby přijali islám a příčinou pro některé muslimy, aby se od islámu odvrátili.

- Významné postavení Abú Bakra, prvního z Prorokových společníků. Když se nevěřící doslechli o tom, co Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) vyprávěl, přišli k Abú Bakrovi, jeho nejlepšímu a nejvěrnějšímu příteli a výsměšně mu řekli: „Slyšel jsi, co tvrdí tvůj přítel? Tvrdí, že během jedné noci navštívil posvátný chrám v Palestině, pak sedmé nebe a pak se ve stejnou noc vrátil!“ On jim na to s jistotou a klidem okamžitě odpověděl slovy: „Pokud to řekl, pak je to pravda.“ Nevěřící překvapila jeho jistota a zeptali se ho, jak si tím může být tak jistý. On jim na to řekl: „Uvěřil jsem mu něco, co je ještě větší než toto – uvěřil jsem mu, že Alláh na něj sesílá poselství z nebe, tak proč bych mu nevěřil toto?“ Tento úžasný postoj Abú Bakra svědčí o jeho pevné víře a význameném postavení u Alláha, což Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) potvrdil ve výroku, ve kterém řekl, že víra Abú Bakra je silnější než víra celého zbytku ummy.

- Významné postavení modlitby. Všechna přikázání v islámu, včetně víry v jedinečnost Alláha (tauhíd) byla sesílána na Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), když byl na zemi – až na modlitbu. Povinnost se modlit pětkrát denně byla Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) uložena v sedmém nebi. To není náhoda, ale to o něčem svědčí. Má nám to říct, že modlitba je tak důležitá, že ji nelze s ničím srovnávat. Vynechat modlitbu není jako vynechat cokoliv jiného.

- Upřímná rada a doporučení jsou vždy požehnáním. Díky Mojžíšově doporučení se nemusíme modlit padesátkrát, ale jen pětkárt.

- Alláh je Milostivý a Štědrý. Přikázal nám pouze pět modlitbe denně, ačkoliv odměnu máme za padesát modliteb, které jsme se původně měli modlit.

- Na konci příběhu o noční cestě Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl Mojžíšovi, že se stydí Alláha poprosit o další úlevu. To je ponaučení pro nás, že bychom se měli před Alláhem stydět dělat špatné věci.

Ponaučení je v tomto příběhu mnoho, ale vystačíme si s tímto a prosíme Alláha, aby nás učinil těch, kteří když slyší dobrá slova, následují ta nejlepší z nich.

—————

Zpět