Pro Slováky: 2% z daní pro Islámskou Nadaci na Slovensku

06.02.2016 14:19

Islamská nadácia na Slovensku je jedným z registrovaných príjemcov dvoch percent z vašich daní za minulý rok. Svoje dve percentá jej môžete venovať veľmi jednoducho:

V prípade, že ste zamestnanec,

  • do 15. 2. 2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a
  • do 30. 4. 2016 doručte toto potvrdenie spolu s vyhlásením o poukázaní 2 % dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie s vyplnenými údajmi Islamskej nadácie na Slovensku si môžete stiahnuť tu.

V prípade, že máte firmu či nadáciu, alebo si ako fyzická osoba podávate daňové priznanie sami, vyhlásenie o poukázaní 2 % je súčasťou daňového priznania, ktoré sa podáva do 31. 3. 2016.

Všetky potrebné tlačivá a ďalšie informácie nájdete tu.

Dobrovoľníci môžu venovať až 3 percentá

Ak ste v roku 2015 vykonávali aspoň 40 hodín nejakú dobrovoľnícku činnosť, môžete nám z daní venovať až 3 %. Stačí, ak Vám vystaví organizácia alebo osoba, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, o tejto činnosti potvrdenie.

Všetky podrobnosti vrátane toho, čo sa považuje za dobrovoľnícku činnosť, nájdete tu.

Názov: Islamská nadácia na Slovensku
Adresa: Pri Suchom mlyne 12, 811 04 Bratislava
IČO: 31797601
Právna forma: nadácia

—————

Zpět