Přivítání měsíce ramadánu

27.06.2014 17:15

Páteční kázání z 29.8.1435/27.6.2014, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Ve jménu Alláha, Milostivého, Smilovného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi! Možná už za několik hodin přivítáme velkolepý a požehnaný měsíc. Je to vzácný host, který nás navštíví vždy jen jednou za rok. Je to požehnaný měsíc Ramadán! Měsíc, který v sobě skrývá milosrdenství, odpuštění a vykoupení z pekla. Prosím Alláha, aby nám dal se Ramadánu dožít a aby nás v něm vykoupil z pekla a aby ho učinil měsícem dobra a požehnání pro nás a pro celou muslimskou ummu ve všech koutech světa. Ámen.

Alláh říká (ve významu): „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí!“ (al-Baqara:185). A ve výroku, který vypráví Abú Hurajra, Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká o měsíci Ramadánu a odměně, kterou s sebou přináší: „Když nastane první noc Ramadánu, otevřou se brány ráje – ani jedna brána se nezavře – a zavřou se brány pekla – ani jedna brána se neotevře – a jsou spoutáni všichni šajtánové a je zvoláno: ‚Ty, jenž toužíš po dobrém, přistup! A ty, jenž toužíš po špatném, přestaň!‘ A jsou lidé, které Alláh vykoupí z pekla, a to každou noc!“

V dalším výroku, který vypráví také Abú Hurajra, Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Kdo dodrží půst po celý Ramadán, protože věří a doufá v odměnu, budou mu odpuštěny všechny hříchy, které do té doby udělal. A kdo dodrží noční modlitbu po celý Ramadán, protože věří a doufá v odměnu, budou mu odpuštěny všechny hříchy, které do té doby udělal. A kdo se bude modlit noc Lajlatu-l-qadr, protože věří a doufá v odměnu, budou mu odpuštěny všechny hříchy, které do té doby udělal.“ Obrovská příležitost pro odpuštění hříchů a vymazání špatných skutků. A v dalším výroku řekl: „Pět modliteb, od pátku do pátku a od Ramadánu do Ramadánu – to vše maže hříchy, které jsou mezi tím, pokud se člověk vyhne velkým hříchům.“

Ve výroku, který vypráví Abdulláh bin Amr ibn Al’ás, Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Půst a Korán se budou v Den zmrtvýchvstání přimlouvat (za své lidi). Půst řekne: ‚Pane, zabránil jsem mu v jídle a pohlavním styku přes den, dovol mi za něj přimluvit!‘“ Ve výroku od Abdulláha ibn Abbáse Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl ženě z Medíny zvané Ummu Sinán: „‘Umra (malá pouť) v Ramadánu se vyrovná velké pouti!“ nebo řekl: „Pouti se mnou!“ (Výrok ve sbírkách al-Buchárí a Muslim). A mnoho dalších výroků, které hovoří o přednostech Ramadánu konkrétně a půstu obecně. Je proto povinností každého muslima a muslimky využít vzácné příležitosti, kterou s sebou přináší tento velkolepý a požehnaný měsíc. Na Ramadán je třeba se dobře připravit a vynaložit maximální úsilí v poslušnosti k Alláhu, v konání dobrých skutků a opuštění hříchů.

Jak se připravit na Ramadán:

- Nejlepší, čím můžeme měsíc Ramadán přivítat, je upřímné pokání a kajícný návrat k Alláhu, při kterém definitivně opustíme všechny hříchy, velké i malé, a začali tak novou stránku s Alláhem. Alláh je Odpouštějící a Milostivý. Alláh říká (ve významu): „Vy, kteří jste uvěřili! Obraťte se k Alláhu upřímným pokáním!“ (Pokání:8). A Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Alláh natahuje svou ruku v noci, aby učinil pokání každý, kdo zhřešil ve dne, a natahuje ruku ve dne, aby učinil pokání každý, kdo zhřešil v noci, a to tak dlouho, dokud Slunce nevyjde, odkud zapadá.“ Ve výrok, který vypráví Abú Dharr, Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Alláh Vznešený řekl: ‚Kdo se ke Mně přiblíží o píď, přiblížím se k němu o loket, a kdo se ke Mně přiblíží o loket, přiblížím se k němu o sáh…‘“

Konat co nejvíce dobrých skutků a neodkládat žádný, protože Ramadán je sezóna konání dobrých skutků. Mnoho lidí se na Ramadán připravuje tak, že si plánuje, co bude jíst, pít a jak bude zabíjet čas neužitečnými věcmi. Tito lidé nepoznali přednosti Ramadánu ani si neuvědomují, jaké povinnosti mají vůči němu. Je to období odpuštění hříchů, vykoupení z pekla a znásobení dobrých skutků. Alláh říká (ve významu): „Předhánějte se v dobrých skutcích!“ (al-Baqara:148). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Konejte dobro po celý život a vystavujte se vánkům Alláhovy milosti. Alláhu patří vánky od Jeho milosti, které se dotknou, koho chce z Jeho služebníků. A proste Alláha, aby ukryl vaše taje a nedostatky a aby vás ochránil před tím, čeho se obáváte.“

- Zpytování svědomí: Od minulého Ramadánu uplynul celý jeden rok. Co jsme za tento rok udělali? Dny a celé životy plynou rychle. Alláh říká (ve významu): „A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohlížitel.“ (Qáf:18), a také říká (ve významu): „A řeknou: ‚Běda nám, co je to za knihu, že ani malé, ani velké skutky zaznamenat neopominula?‘“ (al-Kahf:49). Musíme si projít sami se sebou vše, co jsme kdy udělali a řekli a vyčetli si hříchy, které jsme si nadělali a naše nedostatečné konání. Díky Alláhu jsme dostali další možnost a dožili jsme se dalšího Ramadánu. Musíme tuto příležitost využít a napravit sami sebe. Musíme litovat všeho špatného, co jsme udělali, a rozhodnout se se k tomu nikdy nevrátit. Prosme Alláha o odpuštění a kajícně se k Němu obraťme a vynaložme maximální úsilí v uctívání a konání dobrých skutků. Alláh říká (ve významu): „Dobré skutky věru mažou ty špatné!“ (Húd:114).

—————

Zpět