Přichází ramadán - měsíc odpuštění

26.05.2017 00:10

Šejch Ahmad Rajab, 30.8.1438/26.5.2017, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Nastal ramadán, významný a požehnaný měsíc, vznešený host, který nás navštěvuje jednou za rok. Blahopřejeme tomu, kdo využije jeho dny i noci a znásobí v něm zbožné činy, které ho přiblíží k Všemocnému a Vznešenému Alláhovi, a dosáhne díky tomu Jeho uspokojení.

Dočkání se ramadánu je velkým požehnáním, které dokáží docenit pilní zbožní lidé. Vznešený Alláh o ramadánu praví: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (Kráva, 2:185) Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Přišel ramadán, požehnaný měsíc, ve kterém vám Všemocný a Vznešený Alláh nařídil, abyste se postili. V tomto měsíci jsou brány Ráje otevřené a brány Pekla zavřené a každý ďábel je spoután řetězy. Alláh v něm má jednu noc, která je lepší než tisíc měsíců. Kdo je zbaven jejího dobra, ten skutečně strádá.“ (upraveno al-Albáním)

At-Tirmídhí vyprávěl a jeho vyprávění upravil al-Albání – nechť je k němu Alláh milostivý – že Prorok řekl: „První večer ramadánu jsou ďáblové spoutáni řetězem, džinové jsou zadrženi, brány Pekla jsou zavřeny a žádná brána se neotevře, brány Ráje jsou otevřené a žádná není zavřena. A volající zvolá: ‚Ty, kdo hledáš dobro, přistup blíže!‘ a ‚Ty, kdo hledáš zlo, stůj! Neboť toto jsou ti, které Alláh zachrání před Peklem.‘ A toto každou noc.“

Abú Hurajra (rAa) také vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Pět předepsaných modliteb, od jedné páteční modlitby k další páteční modlitbě, od jednoho ramadánu k dalšímu ramadánu odčiní hříchy spáchané mezi nimi, pokud nebyly spáchány velké hříchy.“ (podle Muslima) Prorok (sAs) ve správných hadísech říká: „Kdo se postí ramadán s vírou hledaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy, kdo stráví noci ramadánu v modlitbách s vírou hledaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy, kdo stráví noc Osudu (Lajlat al-Qadr) v modlitbách s vírou hledaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy.“ (podle Al-Buchárího, Muslima dle vyprávění Abú Hurajry (rAa)) S vírou – věří v odměnu za dobré skutky, hledaje odměnu – cílem jeho snažení je spatřit Vznešeného Alláha. Ramadán je příležitost a dar od Alláha, abychom získali více dobrých skutků, odčinili hříchy a špatné činy, což může ten, kdo využije této příležitosti a učiní vše pro to, aby mu bylo odpuštěno. Kdo však setrvá v neposlušnosti a nevěnuje pozornost příchodu ramadánu, o toho se obáváme podle slov Proroka (sAs): „Hanba člověku, ke kterému přijde ramadán a zase odejde, aniž by mu bylo odpuštěno.“ (podle Muslima)

Není nic smutnějšího, než když přijde ramadán a zase odejde a člověk si dál nese své hříchy, jeho břímě je stále zapsáno v knize jeho skutků!

Stojí za to, aby ten, komu Alláh dopřál, aby se dožil ramadánu, nepromarnil své dny a noci. Je to jen pár dní, vynasnažte se konat zbožné skutky, přivítejte jej s pokáním, vynasnažte se a předhánějte se v konání různých zbožných skutků. Nechť je od nás i od vás Alláh přijme.

—————

Zpět