Přednosti pátku

23.09.2022 11:28

Datum: 23. září 2022 (27. safar 1444 H), imám: dr. Usáma al-Deiri, mešita v Teplicích

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnešní kázání je o dobru nejlepšího dne, kdy vyšlo slunce, byl v něm stvořen Adam, a ve stejném dni vstoupil do Ráje a také z něj byl vyhnán, Soudný den nastane také jedině v tomto dni. Naše kázání je o dni, kterého si Alláh nejvíce cení, nejvíce ctěném, který má největší přednosti, bude o pátku, který Alláh vyhradil pro muslimy, Nejvznešenější Alláh ho vybral mezi ostatními.

Je třeba znát hodnotu pátku, čeho si žádá, aby byl jeho význam ukotven v srdci, aby byl využíván k vykonávání zbožných skutků, z nichž nejvýznamnějším je páteční modlitba, oslavování Alláha slovy „Alláhu akbar“, s dodržením tradic a zvyků s ním spojených. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – nabádal k tomuto a potvrdil to jako povinnost v islámu, jako jedno z nejvýznamnějších shromáždění muslimů, na které by se měl každý dostavit včas: „Kdo se v pátek umyje, kompletně celý, kdo jde včas a přijde včas, kdo jde pěšky a neveze se, kdo se usadí blízko imáma a naslouchá, nepouští se do zbytečných řečí, dostane za každý krok odměnu jako za celý rok, jako by se celý rok postil a modlil v noci.“

Bohužel jsme svědky toho, že někteří přijdou až po skončení kázání, někteří stihnou jen modlitbu, někteří ji vynechají, aniž by pro to měli nějaký vážný důvod dle islámského práva. Kdo se takto chová, vystavuje se trestu od Alláha, že mu bude zapečetěno srdce, a kdo má zapečetěné srdce, stává se slepým a čeká ho nepěkný osud. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl, když stál na své kazatelně: „Lidé musí přestat zanedbávat páteční modlitby, jinak Alláh zapečetí jejich srdce a stanou se lhostejnými.“

Abú Qatáda – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo z nedbalosti vynechá třikrát po sobě páteční modlitbu, tomu Alláh zapečetí srdce.“

Služebníci Alláhovi, toto jsou věci, na které je třeba dbát:

1) Kdo přijde na páteční modlitbu, nesmí škodit těm, kdo přišli do mešity před ním, tím, že by se mezi ně tlačil, nebo je překračoval. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl při svém kázání člověku, který překračoval ostatní: „Sedni si. Obtěžuješ ostatní.“

2) Neobtěžovat účastníky modlitby tím, že budete mluvit s ostatními o světských záležitostech, budete se zdravit s tím a s tím, když probíhá kázání, a nebudete si hrát s mobilem.

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když při kázání řeknete někomu, aby mlčel, dopouštíte se hříchu.“

3) Kdo přijde na páteční modlitbu při svolávání k modlitbě, je dobré, když se při tom pomodlí dvě raka a skončí před tím, než začne kázání. A ne, aby jen čekal, jak to někteří dělají. Je to kvůli tomu, aby pak poslouchal kázání a nezabýval se ničím jiným.

Kdo přijde na páteční modlitbu v okamžiku, kdy se imám již zvedl z druhé raka, musí modlitbu dokončit jako polední modlitbu, tedy musí se pomodlit čtyři raka. Na tomto se shoduje většina.

V pátek by měl muslim číst/recitovat súru Jeskyně. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo v pátek přečte súru Jeskyně, bude mu světlo svítit jasně až do dalšího pátku.“

Služebníci Alláhovi, končím dnešní kázání dvěma radami:

První: Vězte, že v pátek v určitou hodinu jsou vyslyšeny vaše prosby. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „V pátek je určitý čas, kdy je prosba muslima, který se modlí a prosí o něco dobrého, vyslyšena.“ A ukázal, že tento čas je velmi krátký a omezený.

Druhá rada zní, abyste se v pátek a v předvečer pátku co nejvíce modlili za Proroka. Anas ibn Málik – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Modlete se za mne co nejvíce v pátek a v předvečer pátku. Kdo se za mne pomodlí jednu modlitbu, za toho se Alláh pomodlí deset.“

—————

Zpět