Povinnost pouti do Mekky a náležitá odměna

19.09.2014 10:50

Páteční kázání 19. 9. 2014 (24. Dzú l qi´da 1435), šejch Ahmed Ragab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Slovo hadždž (pouť do Mekky) jazykově znamená směřovat a významově: směřovat k Alláhovu chrámu a s tím spojených rituálů a určitých druhů uctívání v daném čase.

Vykonat hadždž je povinnost pro každého, kdo dovršil puberty a je toho finančně schopen, a to jednou za život. Je to jeden z pilířů islámu a chce-li ho někdo vykonat více jak jednou, je to dobrovolné. Jinak je to povinnost uložená v Koránu i sunně (poučení, které se nám dostalo od Proroka s.a.s.).

Alláh říká je v Jeho Knize ve významu: „A Alláh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat.“ (Ál ‘Imrán, 97)

Ze sunny to dokazuje výrok od Ibn ‘Umara (nech je Alláh s nimi spokojen), že Posel Alláhův s.a.s. řekl: „Islám stojí na pěti pilířích: na vyznání, že není boha kromě Alláha a že Muhammad je Jeho Posel, dále na vykonávání modlitby, placení almužny (zakátu), pouti do Alláhova chrámu a na půstu v měsíci Ramadánu.“

Také vyprávění Abú Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: „Posel Alláhův s.a.s. nás informoval a řekl: „Lidé, Alláh vám předepsal povinnost vykonat pouť, tak ji vykonejte.“ Jeden muž se zeptal: „Každý rok, Posle Alláhův?“ Neodpověděl. Až muž zopakoval svou otázku třikrát. Posel Alláhův s.a.s. poté odpověděl: „Kdybych řekl ano, stalo by se to povinností, kterou byste nemohli splnit. Pouť se vykoná jen jednou za život, a kdo putuje vícekrát, je to dobrovolné.“

Podmínky k vykonání hadždž a umru (malou pouť) jsou:

  1. Být muslimem

  2. Mentálně způsobilý

  3. Dosažení puberty...však vykoná-li pouť dítě před pubertou, je přijata a odměněn je on i jeho rodiče, ale nezbavuje ho to povinnost pouti.

  4. Svoboda

  5. Mít vhodné prostředky a tím se myslí zdravotní způsobilost i finanční prostředky, které zabezpečí cestu tam i zpět. V tomto významu je obsaženo jídlo, cestovní prostředek a pro ženu manžela či mahram (muž za kterého by se nikdy nemohla provdat). Však není-li možné uskutečnit tento poslední bod, může žena cestovat ve skupině žen.

Kdo však vlastní tyto prostředky a přesto nemůže pout vykonat z důvodu velkého stáří či vleklé nemoci, může za své peníze vyslat někoho jiného, kdo za něj hadždž vykoná. Tato zplnomocněná osoba však musí mít již za sebe vykonanou pouť.

Podle vyprávění Abu Hurajry (nechť je Alláh s ním spokojen), že Prorok s.a.s. řekl: „Kdo vykonal pout vážně a přitom nespáchal špatnost, vrátil se domů očištěný od všech hříchů jako v den, kdy ho porodila jeho matka.“

Také od Abú Hurajry, že Prorok s.a.s. pravil: Umra (malá pouť) je pro druhého smytím hříchů, které byly spáchány mezi nimi: Za požehnanou pouť není jiná odměna než ráj.“

Od ‘Áiši, matky věřících, která se zeptala Proroka s.a.s.: „Ty vidíš džihád nejlepší z činů...neměly bychom tedy dělat džihád?“ Odpověděl s.a.s.: „Ne, ale nejlepší z džihádu je přijatá pouť.“

A náš Prorok s.a.s. nám klade na srdce v jednom ze svých výroků, abychom navázali mezi velkou a malou pouti ...což se dá uskutečnit bud čtením Koránu nebo vykonáním obou poutí následovně po sobě. I když jedna skupina učenců říká, že ‘umra - malá pout není povinná a druhá část učenců tvrdí, že ano, je doporučené vykonat malou pouť hned po velké. Proč nezískat větší odměnu od Alláha? A pro toho, kdo nemohl vykonat pouť, ale bylo mu umožněno vykonat malou pouť, tak ať to udělá zvlášť o Ramadánu, kdy je odměna za ‘umru opravdu ohromná.

Přijatá pout je pouť, která je v souladu s učením proroka Muhammada s.a.s. a kdy poutník se vrací v lepší než byl před vykonáním poutě.

Jak se může stát hadždž požehnanou:

Požehnaná hadždž (arabsky mabrúr) je vykonána čistě pro tvář Alláhovu a v souladu s tím, jak činil Prorok s.a.s. Je to hadždž, při které nebyly spáchány hříchy a veškerá útrata byla z čistých a povolených (halal) peněz. Jako znamení, že pouť byla požehnaná a přijatá je to, že výsledek musí být znát na poutníkovi. Měl by se stát lepším člověkem, než jakým byl.

Ale co dělat, postrádá-li někdo veškeré podmínky zmíněné pro vykonání hadždž? Třeba málo peněžních prostředků či málo zdraví? O tom si inšáAlláh povíme příští pátek.

Rád bych na závěr připomněl doporučení ke konání dobrých skutků v prvních deseti dnech měsíce Dzu l-Hidždža a obzvlášť půst.

—————

Zpět