Pokrytectví

24.08.2012 19:23

Páteční kázání 24. 8. 2012 (6. šawwál 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Každý, kdo má tyto čtyři vlastnosti, je úplným pokrytcem, a ten, kdo má část z nich, tak v tom je část pokrytectví, dokud je nezanechá: Když je mu něco svěřeno, zpronevěří to; když mluví, lže; když uzavře dohodu, zradí, a když se pohádá, překročí hranice.“

Pokrytectví je velice nebezpečná nemoc, která kazí srdce a víru. Ve zmíněném výroku Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) objasnil, že ten, jehož zvykem je zpronevěřovat svěřené věci, lhát, zrazovat a překračovat při hádkách hranice Alláha, tak je stoprocentním pokrytcem, ať chce nebo ne. Alláh říká o pokrytcích (ve významu): „Pokrytci budou vskutku v tom nejnižším stupni Ohně a nenalezneš pro ně žádného pomocníka.“ (Ženy, 145). A také o nich říká (ve významu):„Pokrytci se snaží obelstít Alláha, avšak On obelstil je, a když vstávají k modlitbě, vstávají lenivě, jde jim o zraky lidí a Alláha si připomínají jen málo. Jsou v tom nerozhodní - nejsou ani z těch ani z těch. A ten, koho Alláh zbloudí, tomu nenajdeš cestu.“ (Ženy, 142-143). Ten, kdo má všechny čtyři vlastnosti zmíněné ve výroku, by měl vědět, že se na něj vztahují tyto verše, a ten, kdo má část z nich, tak by měl vědět, že je z části pokrytec. Jediná šance těchto lidí na záchranu je, aby jim Alláh pomohl udělat upřímné pokání. Muslim, který se dopustil hříchu, má tedy na prvním místě prosit Alláha o pomoc k upřímnému pokání. Člověk sám je bezmocný.

Jak bylo řečeno, jednou z vlastností pokrytce je, že zpronevěřuje svěřené věci. Svěřená věc (amána) je vše, co jsi dostal za úkol chránit či splnit, ať už je to uctívání, peníze, majetek, tajemství, náplň práce v zaměstnání apod. Kolik muslimů dostává za úkol různé věci v zaměstnání a jinde a nedbají na to?! Místo toho ztrácejí čas a neplní své povinnosti. Kolik muslimů zpronevěřuje peníze či jiné cenné věci, které dostali za úkol doručit či uschovat?! V sunně se píše, že amána bude v Soudný den ztělesněna a bude čekat na mostě nad Peklem, aby do něj vrhla každého, kdo zrazoval svěřené věci. Výroky také zmiňují, že ten, kdo zpronevěřil nějakou svěřenou věc, uvidí ji ztělesněnou v Soudný den, a pak bude tato věc hozena do Pekla a jemu bude přikázáno, aby pro ni šel. Když dojde až na dno pekla, vezme ji na ramena a jde s ní nahoru. Když je skoro venku, spadne mu a jde pro ni znovu. To vše tak dlouho, dokud si neodpyká svůj hřích.

K vlastnostem pokrytce patří také lež. Stačí jako objasnění toho, jak hnusná je lež, jeden Prorokův výrok, ve kterém stojí: „Člověk říká pravdu a vyhledává ji, až bude u Alláha zapsán jako pravdomluvný. A člověk lže a vyhledává lži, až bude u Alláha zapsán jako lhář!“ Chceš, abys byl u Alláha zapsán jako lhář? Nechceš být raději u Alláha zapsán jako pravdomluvný? Jak je ve výroku, věřící muslim a lež k sobě naprosto nepatří.

Z vlastností pokrytců je též zrada. Když se na ně někdo spolehne, zradí ho. A není žádný rozdíl mezi tím, zda muslim zradil muslima či nevěřícího. Zrada je sama o sobě zavrženíhodná a odsouzená. Správný muslim své závazky a dohody dodržuje a nikdy nezradí. Ke zradě patří např. i to, když se muslim dostane do nějaké země na základě víza, které je v podstatě oboustrannou dohodou mezi hostitelským státem a hostem, že každá z těchto dvou stran bude respektovat práva té druhé. Host přichází v míru a hostitel ho za to přivítá a zajistí mu to, co potřebuje. Není proto z islámu to, aby někdo přicestoval do těchto zemí, a pak v nich porušoval zákony a dělal islámu ostudu. Islám se od těchto lidí a jejich chování distancuje, protože takové chování hodnotí jako zradu, což je vlastnost pokrytců. Zrada a pokrytectví je též to, když muslim spolupracuje s nepřáteli islámu a obecně s každým, kdo chce muslimům ublížit a pomáhá jim v plnění jejich plánů. Dokonce to může člověka odvést zcela mimo islám.

Jak již bylo řečeno, muslim má povinnost být pravdomluvný a dodržovat sliby a dohody a být spravedlivý s každým, ať už je druhá osoba muslim nebo ne. Někteří nevzdělanci, kteří dělají hanbu islámu, se domnívají, že vůči nevěřícím mohou dohodu porušit, mohou mu lhát a být k němu nespravedliví. Toto je jedna z nejhorších vlastností, která k muslimovi nepatří. My muslimové jsme pravdomluvní a spravedliví vůči všem a naše slovo a dohoda platí vždy, protože naším vzorem je prorok Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), který byl vždy a vůči všem spravedlivý, pravdomluvný a dodržoval své slovo.

 

 

—————

Zpět