Pokání

11.11.2011 21:58

Páteční kázání 6. 11. 2011 (10. dzú l-hidždža 1432), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze.

BismiLLÁHirrahmánirrahím,

chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (s.A.s.) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství."

Mnoho věřících zapomíná, že pokání je jedním z nejlepších uctívání, kterými se člověk může k Alláhu přiblížit. Pokání je povinností každého člověka. Alláh říká (ve významu): „A obraťte se všichni kajícně k Alláhu, věřící, snad budete úspěšní!" (24:31). Když člověk učiní pokání, Alláh vymění všechny jeho špatné skutky za dobré. Alláh říká (ve významu) po zmínce trestu pro hříšníky a nevěrce: „... kromě toho, který učiní pokání, uvěří a vykoná dobrý skutek, tak takovým vymění Alláh jejich špatné skutky za dobré; a Alláh je Odpouštějící a Smilovný." (25:70). Nejen to – věřící, který se vždy po hříchu opět kajícně vrátí ke svému Pánu, Alláh si ho zamiluje. Alláh říká (ve významu): „Alláh má vskutku rád ty, kteří často činí pokání a kteří se očišťují." (2:222).

Pokání má své podmínky, které musí být splněny, aby pokání bylo přijato. Tyto podmínky jsou: 

- Litování dopuštěného hříchu.

- Zanechání hříchu. 

- Pevně se rozhodnout se k hříchu nevrátit.

- Upřímnost.

- Prosba o odpuštění.

Některým lidem zabránilo v pokání několik výmluv. Pojďme se na ně společně podívat:

1. Zveličování hříchu a ztráta naděje v milostivost Alláha: Věřící by měl být vždy mezi strachem a nadějí – strachem z trestu za své hříchy, který si zaslouží, a nadějí v milostivost Alláha, která je nesmírná. Ztratit naději v milostivost Alláha je jedním z největších hříchů vůbec. Alláh říká (ve významu): „Vskutku neztrácí naději v milostivost Alláha nikdo jiný než lidé nevěřící." (12:87). Milostivost Alláha je větší než každý hřích. Alláh říká ve svatém výroku, který o Alláhu vypráví Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání): „Synu Adamův, kdyby tvé hříchy dosáhly oblaků na nebi, a pak jsi Mě poprosil o odpuštění, odpustil bych ti, aniž bych váhal."

2. Považování hříchu za maličkost a pocit, že milost Alláha je zaručená: Každý si musí uvědomit, že milost Alláha si zaslouží věřící jen z laskavosti Alláha a ne proto, že by si ji skutečně zasloužil. Milost Alláha je určena Jeho upřímným služebníkům, kteří občas udělají chybu, a pak si hned uvědomí, že se dopustili hříchu a ne těm, kteří své hříchy ignorují a považují je za maličkosti. Alláh tyto lidi varuje před Svou lstí. To, že je dosud nezasáhl za jejich hříchy žádný trest, nemusí znamenat, že jsou tyto hříchy u Alláha maličkostmi, ale že jim Alláh odkládá trest na Soudný den. Alláh říká (ve významu): „Cítí se snad v bezpečí před lstí Alláha? Před lstí Alláha se vskutku cítí v bezpečí jen ti lidé, kteří prohráli." (7:99). Lhostejnost vůči hříchu může být u Alláha horší než samotný hřích. Dívej se na to, vůči komu jsi neposlušný, ne na to, čím jsi neposlušný.

3. Opětovné páchání hříchů po pokání: Neztrácej naději a věz, že Alláh má rád ty, kteří opětovně dělají pokání. To, že se vracíš k hříchu, může být zkouška, a proto musíš být trpělivý a neustále dělat pokání. Neztrácej naději.

4. Láska k hříchu: Někteří lidé mají ten konkrétní hřích rádi a nechtějí se ho vzdát. Takový člověk má nemocné srdce, které je třeba léčit. Recituj hodně Korán a neustále pros Alláha o očištění srdce.

5. Odkládání pokání a naděje v dlouhý život: Kdo ti řekl, že budeš žít dlouho? Nikdo neví, kdy zemře. Nemusíš se dožít ani příštího pátečního kázání. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám přikázal, abychom si hodně připomínali smrt. Připomínej si ji tedy a uvědom si, že zemřít můžeš kdykoliv. Proč tedy zemřít jako hříšník?

Proč udělat pokání?

- Nevíš, kdy zemřeš, tak rychle učiň pokání, abys zemřel jako poslušný věřící.

- Udělej pokání, aby tě Alláh miloval, protože Alláha miluje ty, kteří dělají pokání.

- Když uděláš pokání, Alláh ti vymění špatné skutky za dobré.

 

Jak mám udělat pokání? Zde je několik věcí, které pomohou člověku k pokání:

- Připomínej si smrt. Nevíš, kdy zemřeš.

- Věz, že pokud uděláš pokání, bude tě Alláh milovat.

- Buď si naprosto jistý, že ty sám nemůžeš dosáhnout ničeho, pokud ti Alláh nepomůže. Neustále Ho proto pros o pomoc, odpuštění a správné vedení.

 - Buď trpělivý a neztrácej naději. Pokračuj v prosbách celý život až do smrti. Nikdy neříkej: „Já jsem prosil, ale Alláh mě nevyslyšel." Pokud zemřeš při tom, jak prosíš o pomoc a vedení, pak je to dobré zakončení.

- Zanech špatné přátele a najdi si dobré, kteří tě podpoří na správné cestě.

—————

Zpět