Plnění slibu

18.01.2019 14:10

Páteční kázání 18. 1. 2019, šejch Ahmad Rajab, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhiwasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Ke vznešeným islámským mravům a chvályhodným vlastnostem, ke kterým nás nabádá islám, patří plnění slibu. Abáda bin al-Sámit vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Zaručte mi šest věcí a já vám zaručím Ráj. Říkejte pravdu, když mluvíte, plňte své sliby, když něco slíbíte, splňte, co vám bylo svěřeno, střežte svá pohlaví, odvracejte svůj zrak a zdržte se boje.“ (podle Ahmeda, upraveno al-Albáním) Prorok (sAs) radil dodržovat dohody a sliby. Proroci (mír s nimi) měli tyto vlastnosti, jak je to zmíněno i v Koránu – Všemohoucí Alláh pravil: „… a Abrahama, jenž byl věrný?“ (Hvězda, 53:37) Všemohoucí Alláh chválil Ismaíla – mír s ním – za to, že splnil slib, těmito slovy: „A připomeň v Knize také Ismaela, jenž věrně sliby dodržoval a poslem i prorokem byl.“ (Marie, 19:54) Na druhou stranu nás Prorok (sAs) varoval před nedodržením slibu a uváděl, že je to jedna z vlastností pokrytců – Alláh nás ochraňuj. V jednom z hadísů, na kterém se všichni shodují, vyprávěl Abú Hurajra (rAa), že Prorok (sAs) řekl: „Pokrytec má tři vlastnosti: slíbí-li, nesplní, mluví-li, lže, je-li mu něco svěřeno, zradí.“ Muslim takový nesmí být, ba naopak musí být pravdomluvný, spolehlivý a musí plnit své sliby. Pokud něco slíbí nebo se dohodne na termínu, dá slovo, musí to splnit co nejlépe, nesmí nedodržet svůj slib. Takový musí být muslim. V dnešní době se však stává ze strany mnohých lidí, že nedodržují sliby a termíny, nedodržují, co bylo dohodnuto nebo stanoveno smlouvou. To odporuje tomu, co přinesl islám a co radili ti, kdo ho následovali. Všemohoucí Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Dodržujte své závazky!“ (Prostřený stůl, 5:1) Prorok (sAs) řekl: „Muslimové dodržují podmínky.“ (podle Abú Dáwúda) V některých verzích je navíc: „Kromě podmínky, která by zakazovala, co je povolené, a povolovala, co je zakázané.“

Služebníci Alláhovi, Alláh stvořil člověka tak, že přirozeně považuje za ostudné a odporné nesplnění slibu. Učený ibn al-Qajjim – nechť je k němu Alláh milostivý – říká: „Alláh stvořil člověka tak, že přirozeně považuje za ostudné a odporné nesplnění slibu. Co považují věřící za ošklivé, je ošklivé i pro Alláha.“ Alláh odmítá toho, kdo něco slíbí nebo něco řekne a nedodrží to nebo se tím neřídí. Všemohoucí Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Proč říkáte to, co nečiníte? Alláh velice nenávidí, že říkáte něco, co neděláte.“ (Sevřený šik, 61:2-3)

Kdo někomu něco slíbí a nejedná se o něco zakázaného, musí svůj slib splnit. Plnění slibu je vlastností čestných a bohabojných. Jeho porušení je vlastností nečestných a pokrytců.

Bratři a sestry muslimové, zvykejte a učte své děti, že pravdomluvnost, spolehlivost, plnění slibu a další dobré vlastnosti, které přinesl islám a ke kterým vychovávali jeho následovníci, buďte jim dobrým příkladem svými mravy a svým jednáním s nimi a se všemi lidmi. Takto Prorok (sAs) vychovával své druhy a učil je. Abdulláh bin Ámer (rAa) vyprávěl: „Matka mě jednoho dne zvala k sobě, když byl u nás zrovna Prorok (sAs). Řekla mi: ‚Pojď sem, něco ti dám.‘ Prorok (sAs) jí řekl: ‚A co jsi mu chtěla dát?‘ Odpověděla: ‚Dám mu datli!‘ Prorok (sAs) jí řekl: ‚Jestli mu nic nedáš, bude ti to zapsáno jako lež.‘“ (podle Abú Dáwúda)

Nechť nás Alláh učiní z těch, kdo dodržují své závazky a sliby a dopřeje nám úspěchu v tom, co má rád a s čím je spokojen.

 

—————

Zpět