Pátek a páteční shromáždění

13.09.2013 07:23

Páteční kázání 13.9.2013 (7. dzú l-qi‘da 1434, šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Není rozporu mezi učenci, že pátek je nejvýznamnějším dnem v týdnu. Prorok (s.A.s.) řekl: „Nejlepší den, ve kterém kdy vyšlo Slunce, je pátek. V něm byl stvořen Adam, mír s ním, v něm mu bylo povoleno vstoupit do ráje, v něm byl z ráje vyhoštěn a Soudný den nenastane jindy než v pátek.“ Pro muslimy je tedy pátek svátkem, a proto je zakázáno se postit pátek samotný. Prorok (s.A.s.) řekl: „Pátek je den svátku, a proto nečiňte ze dne Vašeho svátku den půstu. Jedině v případě, že byste se postili i den předtím nebo potom.“ Pátek je též den, ve kterém budou obyvatelé ráje shromážděni v rozlehlém údolí a budou moci spatřit Stvořitele. Čím dříve chodil muslim na páteční kázání, tím dříve dostane tuto odměnu, a čím blíže byl k imámovi při kázání, tím blíže bude k Alláhu v tomto údolí. Prorok (s.A.s.) o tomto říká: „V ráji se nebudou lidé těšit na nic tak, jako se budou těšit na pátek, aby se jim dostalo další možnosti spatřit Stvořitele.“ V pátek je chvíle, kdy je prosba vyslyšena více než jindy. Prorok (s.A.s.) řekl: „V pátek je hodina, ve které pokud se věřící modlí a prosí Alláha o něco, bude mu to dáno.“ A naznačil rukou, že jde o krátkou chvíli. Prorok (s.A.s.) nám přikázal, abychom se za něj v tento den modlili více než jindy. Řekl: „Modlete se za mě hodně v páteční den i noc.“ Též je doporučeno v pátek přečíst súru al-Kahf (Jeskyně). Prorok (s.A.s.) řekl: „Ten, kdo přečte súru al-Kahf v páteční den, bude mu osvětleno  to, co je mezi dvěma pátky.“ A k nejvýznamnějším věcem, kterými se pátek vyznačuje, je páteční modlitba. Ibn al-Qajjim řekl o páteční modlitbě: „Je to jedna z nejdůležitějších povinností v islámu a patří k nejvýznamnějším příležitostem, kdy se muslimové shromažďují. Je z nich nejdůležitější a největší, až na den ‘Arafa. Ten, kdo ji úmyslně zanechá, tomu Alláh zapečetí srdce.“

Páteční modlitba je povinná pro každého muže. Její povinnost je jasně stanovená v Koránu i sunně a shodli se na tom všichni učenci. Alláh říká ve významu: „Vy, kteří jste uvěřili, když je svoláváno k modlitbě v den pátku, tak pospíchejte k připomenutí Alláha a zanechte prodeje. To je pro vás lepší, pokud to víte.“ (súra Pátek, verš 9). Prorok (s.A.s.) řekl: „Buď přestanou jistí lidé vynechávat páteční modlitby, nebo Alláh zapečetí jejich srdce  a stanou se jedněmi z těch, které ovládla lhostejnost.“ Prorok (s.A.s.) řekl (volně přeloženo): „Když se muž v pátek umyje, očistí a navoní, a poté vyrazí (tj. do mešity na páteční kázání) a nerozdělí přitom dva lidi od sebe, pak se pomodlí, co mu bylo napsáno a poté bude naslouchat imámovi, když mluví, bude mu odpuštěno to, co je mezi tímto a následujícím pátkem.“

Je velice doporučeno, aby se muslim před pátečním kázáním dobře umyl a očistil. Pro muže je pak navíc doporučeno se navonět. To se netýká žen, protože ty mají zakázáno vyjít z bytu navoněné, jak Prorok (s.A.s.) objasnil a řekl o takové ženě, se je na tom u Alláh stejně jako žena, která se dopustila cizoložství. Taktéž je velice doporučeno chodit na modlitbu brzo. Prorok (s.A.s.) řekl: „Kdo se v pátek umyje tak, jako se myje při velké očistě, a pak vyrazí do mešity (tj. brzy ráno), tak má takovou odměnu, jako by obětoval pro Alláha velblouda. Ten, kdo vyrazí ve druhou hodinu, má odměnu, jako by obětoval krávu. Ten, kdo vyrazí ve třetí, má odměnu, jako by obětovat berana s rohy. Ten, kdo vyrazí ve čtvrtou hodinu, má odměnu, jako by obětoval slepici. Ten, kdo vyrazí v pátou hodinu má odměnu, jako by obětoval vejce. Jakmile pak přijde imám, dostaví se andělé a poslouchají připomenutí.“

Muslimovi je zakázáno, aby v pátek překračoval řady, aby se dostal dopředu. Prorok (s.A.s.) řekl člověku, který takto učinil: „Ublížil jsi.“Během pátečního kázání je zakázáno se bavit nebo cokoliv dělat. To platí i pro toho, kdo si během kázání hraje nebo se baví se svým dítětem nebo jen chce někomu říct, aby byl zticha. Není povoleno ani odpovědět na pozdrav, a proto je zakázáno pro toho, kdo přijde do mešity během kázání, aby pozdravil,  má se jen v klidu pomodlit a poslouchat. Prorok (s.A.s.) řekl: „Ten, kdo někomu řekne během kázání: ,Buď ticho a poslouchej‘, tak se dopustil něčeho, co ruší jeho páteční modlitbu.“ Stejně tak by muslim neměl během kázání podřimovat, ale měl by poslouchat.

—————

Zpět