Pátek a páteční kázání

27.04.2012 06:20

Páteční kázání 27. 4. 2012 (6. džumádá th-thání 1433), šejch Samer Shehadeh, mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a jen Jeho o pomoc a odpuštění prosíme. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Není rozporu mezi učenci, že pátek je nejvýznamnějším dnem v týdnu. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Nejlepší den, ve kterém kdy vyšlo Slunce, je pátek. V něm byl stvořen Adam, mír s ním, v něm mu bylo povoleno vstoupit do ráje, v něm byl z ráje vyhoštěn a Soudný den nenastane jindy než v pátek.“ Pro muslimy je tedy pátek svátkem, a proto je zakázáno se postit pátek samotný. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Pátek je den svátku, a proto nečiňte ze dne vašeho svátku den půstu. Jedině v případě, že byste se postili i den předtím nebo potom.“ V pátek je chvíle, kdy je prosba vyslyšena více než jindy. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „V pátek je hodina, ve které pokud se věřící modlí a prosí Alláha o něco, bude mu to dáno.“ A naznačil rukou, že jde o krátkou chvíli. Pátek je též den, ve kterém budou obyvatelé ráje shromážděni v rozlehlém údolí a budou moci spatřit Stvořitele. Čím dříve chodil muslim na páteční kázání, tím dříve dostane tuto odměnu, a čím blíže byl k imámovi při kázání, tím blíže bude k Alláhu v tomto údolí. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) o tomto říká: „V ráji se nebudou lidé těšit na nic tak, jako se budou těšit na pátek, aby se jim dostalo další možnosti spatřit Stvořitele.“

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) nám přikázal, abychom se za něj v tento den modlili více než jindy. Řekl: „Modlete se za mě hodně v páteční den i noc.“ Též je doporučeno v pátek přečíst súru al-Kahf (Jeskyně). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo přečte súru al-Kahf v páteční den, bude mu osvětleno to, co je mezi dvěma pátky.“

K nejvýznamnějším věcem, kterými se pátek vyznačuje, je páteční modlitba a kázání. Mnoho muslimů si neuvědomuje, o jak vážnou a důležitou věc jde. Páteční modlitba a kázání jsou tak důležité, že pro ně Alláh určil zvláštní pravidla. Běžné povinné modlitby je člověk povinen vykonat v mešitě pouze v případě, kdy se v čase dotyčné modlitby vyskytuje v blízkosti mešity. Pokud je daleko, je pro něj lepší jít do mešity, ale může se pomodlit tam, kde je. V případě páteční modlitby tomu tak není. Ať už je muslim blízko nebo daleko, dokud je to muž, je povinen se páteční modlitby a kázání zúčastnit. Alláh říká ve významu: „Vy, kteří jste uvěřili, když je svoláváno k modlitbě v den pátku, tak pospíchejte k připomenutí Alláha a zanechte prodeje. To je pro vás lepší, pokud to víte.“ (Pátek, 9). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Buď přestanou jistí lidé se zanedbáváním pátků (tj. pátečních modliteb a kázání), nebo jim Alláh zapečetí srdce, a pak se stanou jedněmi z nevědomých.“

Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl (volně přeloženo): „Když se muž v pátek umyje, očistí a navoní, a poté vyrazí (tj. do mešity na páteční kázání) a nerozdělí přitom dva lidi od sebe, pak se pomodlí, co mu bylo napsáno, a pak bude naslouchat imámovi, když mluví, bude mu odpuštěno to, co je mezi tímto a následujícím pátkem.“

Je velice doporučeno, aby se muslim před pátečním kázáním dobře umyl a očistil. Pro muže je pak navíc doporučeno se navonět. To se netýká žen, protože ty mají zakázáno vyjít ven navoněné. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl o takové ženě, že je na tom u Alláha stejně jako ta, která se dopustila cizoložství. Taktéž je velice doporučeno chodit na modlitbu brzo.

Někteří muslimové, když přijdou na kázání, překračují řady, aby se dostali dopředu. Toto je v islámu přísně zakázáno. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl člověku, který takto učinil: „Ublížil jsi.“ Během pátečního kázání je zakázáno se bavit nebo cokoliv dělat. To platí i pro toho, kdo si během kázání hraje nebo se baví se svým dítětem nebo jen chce někomu říct, aby byl zticha. Není povoleno ani odpovědět na pozdrav, a proto je zakázáno pro toho, kdo přijde do mešity během kázání, aby pozdravil. Má se jen rychle pomodlit, a pak poslouchat. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo někomu řekne během kázání: „Buď ticho a poslouchej!“, tak znehodnotil svou páteční modlitbu.“ Někteří muslimové si během kázání píšou SMS zprávy nebo dokonce i vyjdou z modlitebny zvednout telefon, a pak se vrátí. Pro takové lidi je modlitba neplatná. Stejně tak by muslim neměl během kázání podřimovat, ale měl by s otevřeným srdcem poslouchat a vnímat, aby z kázání odešel jako lepší člověk.

—————

Zpět