Otevření modliteben

12.05.2020 16:14

Vzhledem k nařízení vlády stanovené k situaci uvolňování, je možné od 11.5. 2020 konat bohoslužby do 100 osob za dodržení mimořádných opatření.
Ústředí muslimských obcí doporučuje provozovatelům modliteben (pokud se je rozhodnou otevřít) v posledních 10 dnech v postním měsíci Ramadánu dodržet následující:

Všichni návštěvníci mešity mají povinnost dodržet následující pravidla:

- Mít nasazenou roušku na obličeji po celou dobu pobytu v mešitě
- Přinést si se sebou vlastní modlitební kobereček, modlit se na něm a pak si ho sebou vzít při odchodu
- Přijít s již vykonanou očistou, protože WC a umývárny budou zavřené
- Dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních přitomných, před, během a po modlitbě ( po celou dobu pobytu v mešitě) . Místa pro modlitbu jsou označena žlutou stuhou na zemi.
- Dezinfikovat si ruce při příchodu a odchodu z mešity
- Neshlukovat se před mešitou.
- Dodržovat jakékoliv další pravidla, které určí imám.
 

Prosíme každého, kdo pociťuje únavu či jakékoliv náznaky jakékoliv nemoci a všechny, kteří patří do rizikových skupin, aby do mešity nechodili , což je v zájmu jejích zdraví a zdraví všech ostatních.

 

—————

Zpět